Císařská fóra

Fori Imperiali

Fori Imperiali (Císařská fóra) je jedinečná archeologická oblast, která se nachází v těsné blízkosti Fora Romana, mezi náměstím Piazza Venezia a Koloseem. Architektonický komplex tvoří několik fór, které byly postaveny…

Mamertinský žalář

Mamertinský žalář

Nejstarší římské vězení Mamertinský žalář (Carcere Mamertino) naleznete ve areálu Fora Romana pod kostelem San Giuseppe dei Falegnami. Dle legendy zde byli drženi apoštolové Petr a Pavel (poslední archeologické výzkumy…

Circus Maximus

Circus Maximus

Circus Maximus je starověká antická aréna, která v dobách rozkvětu Říma sloužila k jezdeckým a vozatajským závodům. Závody se zde začaly konat za vlády Etruských králů a již v té době dokázal pojmout…

Domus Aurea

Domus Aurea

Komplex obrovského římského paláce Domus Aurea (Zlatý dům), který v letech 64 – 68 n.l. nechal postavit císař Nero, se podle historických pramenů rozprostíral na ploše 300 akrů. Domus Aurea byl…

Forum Romanum

Forum Romanum

Forum Romanum (Foro Romano) je nejstarším místem v Římě. Je obklopeno pahorky Palatinem, Kapitolem a Esquilinem a všechny sloupy, klenuté oblouky a arkády pamatují císařské město starověkého Říma. Římští císařové…