Mamertinský žalář

Mamertinský žalář

Nejstarší římské vězení Mamertinský žalář (Carcere Mamertino) naleznete ve areálu Fora Romana pod kostelem San Giuseppe dei Falegnami. Dle legendy zde byli drženi apoštolové Petr a Pavel (poslední archeologické výzkumy prokázaly, že legenda založena na pravdě). Proto je také toto vězení považováno za posvátné místo a nazýváno i jako vězení sv. Petra (Carcere di San Pietro).

Podle spisů římského spisovatele a historika Tita Livia a několika dalších významných spisovatelů bylo vězení postaveno v 7.století př.n.l., kdy v Římě vládl král Ancus Marcius a sloužilo svým účelům až do 4. století n.l.

V Mamertinském žaláři byli vězněni např. galský vůdce Vercingetorix nebo jeden z vůdců židovského povstání v Jeruzalémě Šimon bar Giora. Když v Římě skončilo pronásledování křesťanů byla zde vytvořena svatyně sv. Petra.

Interiér Mamertinského žaláře

Mamertinský žalář se skládá s podzemí a patra. Podzemní část vězení (Tullianum), která byla postavena v 6.století př.n.l., byla určena pro vězně odsouzené k smrti. V místnosti je k vidění oltář s reliéfem (znázorňuje sv.Petra křtícího vězně) a obráceným křížem na červeném mramoru, který symbolizuje, že sv. Petr byl ukřižován hlavou dolů.  Vedle oltáře je malý kruhový otvor s pramenem vody, který zde sám zázračně vytryskl z vody, aby sv. Petr mohl pokřtít vězeňské strážce – Processa a Martyniana. Poutníci věří, že pramen má léčivé vlastnosti. Do této místnosti vedl kruhový otvor, který můžete vidět v patře vězení (je pokryt mřížemi). Dnes se sem dostanete po moderním schodišti.

Tullianum
Tullianum

Horní místnost vězení má lichoběžníkový tvar a pochází z 2. století př.n.l. Na stěnách z tufu jsou umístěny pamětní desky: na jedné jsou uvedena jména slavných vězňů (i kdy a jak kdo umřel) a na druhé jména svatých a mučedníků. V zadní části se nachází oltář s bustami sv. Petra a sv. Pavla.

Nad vězením se nachází kostel ze 17. století  San Giuseppe dei Falegnami, který patřil cechu římských tesařů.

Mamertinský žalář je otevřen denně: v létě od 9:00 do 19:00 (od 1. dubna do 31. října) a v zimě od 9:00 do 17:00 (1.říjen – 31.březen). Zavřeno 25. prosince. Prohlídková trasa trvá asi 40 minut, vstupovat mohou skupiny max. po 25 osobách každých 20 minut. Poslední prohlídka začíná vždy 40 minut před koncem zavírací doby.

plné vstupné 5 €, snížené 3 € pro návštěvníky ve věku 6 – 18 let, zdarma pro dětí do 6 let a občany EU se zdravotním postižením.

Mamertinský žalář je součástí turistické karty OMNIA Vatican & Rome Card.

Clivo Argentario 1, Roma

Forum Romanum se nachází podél ulice Via dei Fori Imperiali (mezi Koloseem a Památníkem Viktora Emanuela II) a můžete do něj vstoupit dvěma vchody. První je zobrazen na mapě a nachází se na adrese Piazza Santa Maria Nova 53. Druhý se nachází na adrese Via della Salaria Vecchia 5/6, na křižovatce ulic Via dei Fori Imperiali a Via Cavour.

Veřejná doprava:

  • Metro linka B: zastávka Colosseo (asi 550 m ke vchodu na Via della Salaria Vecchia)
  • Tramvaj č. 3: zastávka Colosseo (asi 750 m ke vchodu na Piazza di Santa Maria Nova 53)
  • Autobusy: linky 60, 75, 84, 85, 87, 117, 175, 186, 271, 571, 810, 850