Palatinské muzeum

Palatinské muzeum

Palatinské muzeum (Museo Palatino) se nachází mezi Augustovým domem (Domus Augustana) a palácem Fláviů (Domus Flavia)  a najdeme zde sbírku archeologických nálezů z pahorku Palatin.

Hlavní expozice v Palatinském muzeu sahají až do starověkého Říma (1. a 4. stol. n. l.), kdy na Palatinu byla sídla císařů.

Sbírky Palatinského muzea

Sbírky Palatinského muzea jsou umístěny ve dvou patrech. Přízemí Palatinského muzea mapuje celou historii pahorku Palatin, a to od jeho počátků až k období republiky a v prvním patře jsou umístěna díla z dob císařství.

V prvním patře naleznete artefakty z období pravěku (od paleolitu až po dobu bronzovou) nebo z doby železné. Sbírky v prvním patře muzea jsou věnovány období vlády císaře Augusta, Nera a Julsko-klaudijské dynastie.

Palatinské muzeum je otevřeno každý den od 8:30 a uzavřeno vždy hodinu před západem slunce (2. ledna – 15. února: do 16:30; 16. února – 15 března: do 17:00; 16. března – poslední sobota v březnu: do 17:30; poslední neděle v březnu – 31. srpen: do 19:15; 1. září – 30. září: do 19:00; 1. října – 24. října: do 18:30; 25. října – 31. prosince: do 16:30). 1. ledna a 25. prosince je zavřeno. Na Velký pátek je otevřeno do 14:00 a 2. června od 13:30 do 19:15. Pokladna zavírá o hodinu dříve.

plné vstupné 16 €, snížené vstupné 2 € pro občany EU ve věku 18 do 25 let, zdarma pro občany EU do 18 let, občany EU se zdravotním postižením s doprovodem a první neděli v měsíci. Vstupenka je platná 24 hodin od prvního označení a zahrnuje vstup do Kolosea a Fora Romana.

https://parcocolosseo.it/area/palatino/

Palatinské muzeum je součástí turistických karet ROMA PASS a OMNIA Vatican & Rome Card.

Via San Gregorio 30, Roma

Palatin má stejný vchod jako Forum Romanum.

Veřejná doprava:

  • Metro linka B: zastávka Colosseo (asi 550 m ke vchodu na Via della Salaria Vecchia)
  • Tramvaj č. 3: zastávka Colosseo (asi 750 m ke vchodu na Piazza di Santa Maria Nova 53)
  • Autobusy: linky 60, 75, 84, 85, 87, 117, 175, 186, 271, 571, 810, 850