Bazilika svaté Sabiny

Bazilika svaté Sabiny

Bazilika svaté Sabiny (Basilica di Santa Sabina) se nachází na pahorku Aventin a byla založena presbyterem Petrem Illryjským za pontifikátu papeže Celestina I. v roce 425 n. l. a je pojmenována po křesťanské mučednici Sabině.

Podoba Baziliky svaté Sabiny zůstala téměř nezměněna až do dnešní doby. Drobné úpravy na ní byly provedeny zejména v 8. a 9. století a poté v renesančním a barokním období. Poslední zmíněné úpravy však dnes na Bazilice nenajdeme, protože byly ve 20. století z důvodu obnovení původní podoby odstraněny.

Exteriéry Baziliky svaté Sabiny

Bazilika je vystavěna spíše v irylijském stylu, což dokazují velká okna vyplněná selenidem.

Hlavní vchod do Baziliky svaté Sabiny je uzavřen dřevěnými dveřmi z 5. století, které jsou nejstarším příkladem rané křesťanské dřevěné plastiky. Jsou vyrobeny z cypřišového dřeva a zasazeny do mramorového rámu a jejich rozměr je 5,5 x 3,12 m. Původně byly dveře tvořeny 28 panely, dochovalo se však pouze 18. Panely zobrazují, až na jeden, biblické výjevy z Nového a Starého zákona – ukřižování Ježíše Krista, nanebevzetí, zjevení nebo přechod přes Rudé moře.

Zvonice Baziliky pochází z 10. století.

Interiér Baziliky svaté Sabiny

Interiér Baziliky svaté Sabiny je rozdělen do trojlodí s čtyřiadvaceti kanelovými korintskými sloupy. Původní výzdoby Baziliky z 5. století se nedochovala až na latinský nápis psaný zlatem na modrém pozadí, který nese jména zakladatele Petra Illryjského a papeže Celestina I.

Mozaiky v Apsidě pocházejí z roku 1560 a jsou od Tadea Zuccariho. Nábytek kněžiště pocházející z 9. století byl ve 20. století pečlivě zrestaurován.

Pod hlavním oltářem se nachází svatyně Svaté Sabiny a dalších učedníků.

Piazza Pietro D'Illiria 1, Roma

Veřejná doprava:

  • Metro: linka B a B1 (zastávka Circo Massimo) – asi 850 m
  • Tramvaje: linka č. 8 a 3 (zastávka Albania) – asi 700 m; linka č. 8 (zastávka Marmorata/Galvani) – asi 700 m
  • Autobusy: 3B, 23,  75, 280, 716, N3, N9, N11 (zastávka Marmorata/Galvani) – asi 700 m