Bazilika Santa Maria Maggiore

Santa Maria Maggiore

Santa Maria Maggiore je nejkrásnější a největší bazilika v Římě. Byla postavena v 5. století papežem Sixtem III. poblíž místa, kde stávala Liberiánská bazilika.

Liberiánskou baziliku nechal postavit papež Liberius ve 4. století na místě, které vybrala vyšší moc: v noci ze 4. na 5. srpna 358 (nebo 352) došlo v Římě k zázračným událostem, uprostřed léta napadl sníh a papeži Liberiovi a jeho ženě se ve snu zjevila Matka Boží a požádala ho, aby na místě, kde najdou sníh postavili kostel. Druhý den papež vyznačil ve sněhu půdorys kostela ve sněhu a pověřil stavitele jeho výstavbou. Dnes již po tomto kostelu nenajdeme ani památky. Bazilika, která zde stojí dnes, byla vystavěna o sto let později. Každoročně se však v bazilice Santa Maria Maggiore koná 5. srpna bohoslužba připomínající tuto událost.

Pod bazilikou dnes najdeme také muzeum.

Exteriéry baziliky Santa Maria Maggiore

Dnešní podoba baziliky je výsledkem několika přestaveb. Baziliku nechal postavit papež Sixtus III. v roce 431, na konci 13. století přidal papež Mikuláš III. polygonální apsidu a transept a v 18. století nechal papež Benedikt XIV. přistavět hlavní průčelí, které je dílem F. Fugy.  Románská zvonice byla k bazilice přistavěna v roce 1377 a se svými 75 metry je nejvyšší v Římě.

Interiéry baziliky Santa Maria Maggiore

Interiér baziliky si zachovala typický stavební styl raně křesťanských staveb (z 5. století), vysoká a široká loď s postranními uličkami. Loď má bohatě zdobený kazetový strop, který podpírá 40 masivních iónských sloupů přemístěných z římských antických budov.

Mozaiky pod okny zobrazují výjevy ze Starého zákona – na levé straně scény Abraháma, Izáka, Jákoba a straně pravé scény Mojžíše a Jozue. Většina mozaiek pochází z 5. století, některé poškozené byly v 16. století nahrazeny kopiemi.

Zlaté mozaiky na triumfálním oblouku, který odděluje apsidu a loď, zobrazují výjevy z Nového zákona – Ježíšův život.

Apsida je zdobena mozaikami zobrazujícími korunovaci Panny Marie. Mozaiky vytvořil Jacopo Torriti ve 13. století.

Hlavní oltář (papežský oltář) smí používat pouze papež nebo kněz, kterému papež udělil povolení. Urna na oltáři obsahuje ostatky sv. Matouše a dalších učeníků. Nad oltářem je obraz Panny Marie, nejvýznamnější mariánský obraz v Římě, který má zázračnou moc. Před oltářem stojí klečící socha papeže Pia IX.

Santa Maria Maggiore
Relikvie s dřevěným kouskem jesliček

Při návštěvě kostela si nezapomeňte prohlédnout alespoň tyto dvě kaple: Sixtinskou a Paolinskou kapli.

Sixtinská kaple je dílem D. Fontany, který ji vytvořil na žádost papeže Sixta V. Kaple byla dokončena v roce 1987 a další dva roky zde na výzdobě pracovali malíři, sochaři, zlatníci a štukatéři.

Fresky v kapli zachycují život Panny Marie a Kristovo dětství a v kopuli jsou vyobrazeny andělské kůry. Stěny zdobí mramor ze starých antických budov. Po stranách stojí dva náhrobky papežů Sixta V. a Pia V., jejíž autorem je D. Fontana. Reliéfy náhrobků zobrazují výjevy ze života těchto papežů. Oba papežové jsou zde také pochováni. Ostatky předchůdce Pia V. sem nechal umístit papež Sixtus V.

V nikách jsou umístěny sochy apoštolů Petra a Pavla a sochy světců z řádů (dominikánů a františkánů), ze kterých vyšli oba papežové.

Krásný je i oltář s bohatě zdobeným ciboriem (miniatuře kaple), které nesou čtyři andělé.

Santa Maria Maggiore
Ciborium

V 17. století byla vystavěna papežem Pavlem V. další kaple – Paolinská kaple (nebo také kaple Borghese). Stavitelem této kaple byl Flaminio Ponzio. Kaple je zdobena materiály z antických památek a překrásnými malbami, na kterých se podílelo mnoho významných umělců. Prosvětlenou kopuli vymaloval L. Cigoli a zobrazuje nebesa, ze kterých vystupuje Panna Maria jako apokalyptická žena oděná sluncem mezi dvanácti apoštoly.

I v této kapli jsou pohřebeni dva papežové, a to Pavel V. a jeho předchůdce Kliment VIII. Reliéfy na jejich náhrobcích zobrazují scény z jejich života.

Papež Pavel V. nechal tuto kapli vystavět pro slavnou ikonu Madony zvané Salus Populi Romani – spása římského lidu.

Muzeum v bazilice Santa Maria Maggiore

Muzeum se nachází pod bazilikou a skládá se z osmi místností, které jsou tématicky uspořádány: od historie baziliky po lidi, kteří hráli „v životě“ baziliky důležitou roli, jako papežové Pius V, Pius IX nebo arcibiskup sv. Karel Boromejský.

V muzeum naleznete relikviáře, monstrance, kalichy, díla světových umělců nebo obdivovat liturgická roucha papežů Pia V., Pavla V. nebo Urbana III.

Bazilika Santa Maria Maggiore je otevřena každý den od 7:00 do 19:00, zákristie od 7:00 do 12:30 a od 15:00 do 18:30.  Muzeum je otevřeno denně od 9:30 do 18:30.

Do baziliky je vstup zdarma. Muzeum je zpoplatněno: plné vstupné 3 €, snížené vstupné 2 €, zdarma pro návštěvníky do 18 a nad 65 let.

Via Liberiana 27, Roma

Veřejná doprava:

  • Metro linka A:zastávka Termini (asi 650 m po Via Cavour), zastávka Vittorio Emanuele (asi 750 m po Via dello Statuo a poté po Via Merulana)
  • Metro linka B: zastávka Termini (asi 650 m po Via Cavour)
  • Tramvaje č. 5 a 14: zastávka Napoleone III. (asi 350 m)
  • Autobusy: linky 16, 70, 71, 75, 105, 360, 590, 649, 714