Bazilika sv. Petra v okovech

Bazilika sv. Petra v okovech

Nedaleko Kolosea a Fora Romana, na náměstí Piazza di San Pietro in Vincoli, najdeme jeden z nejstarších kostelů v Římě –  Baziliku sv. Petra v okovech (San Pietro in Vincoli). Kostel zde nechala postavit v již 5. století císařovna Eudoxia k uložení vzácných relikvií – řetězů, kterými byl svatý Petr spoután ve vězení v Jeruzalémě a Mamertinském žaláři v Římě. Relikvie nikdy po celou dobu nezměnily místo, jsou uloženy pod hlavním oltářem a vystavovány vždy 1. srpna každého roku.

Historií a legendami opředená Bazilika svatého Petra v okovech

Místo, kde byla Bazilika svatého Petra postavena, není náhodné. Podle legendy zde byl za vlády císaře Nerona odsouzen sv. Petr k smrti. Původně měl kostel sloužit k uložení pouze řetězů, kterými byl sv. Petr spoután v Jeruzalémě. Tyto řetězy dostala císařovna Eudoxie (manželka císaře Valenciána III.) od papeže Lva I. Teprve později byly přivezeny z Konstantinopole řetězy, kterými byl sv. Petr spoután při věznění v Římě. Jakmile byly oba řetězy přiloženy k sobě, jako zázrakem se spojily v jeden, který je uložen ve schránce pod oltářem.

Interiéry Baziliky svatého Petra v okovech

Původně románský kostel z 5. století byl v průběhu staletí několikrát přestavován a doplněn mnoha přístavbami. Kostel je jednoduchý, bez zbytečných dekorací, uvnitř se však skrývají poklady. Hlavním a nejdůležitějším pokladem je relikviář s řetězy.

V Bazilice najdete i sochu od Michelangela z roku 1513, která znázorňuje Mojžíše vracejícího se s desaterem Božích přikázání z hory Sinaj a zachycuje rozhněvaný výraz Mojžíše, když viděl Izraelity uctívat zlaté tele. Socha měla původně zdobit hrobku papeže Julia II. v Bazilice svatého Petra, nakonec se však od toho záměru ustoupilo a od roku 1545 je umístěna v Bazilice svatého Petra v okovech. Při obdivování sochy si všimněte Mojžíše z profilu (Najdete tam podobu s Michelangelem?) a poškození na koleni Mojžíše. Poškození má na svědomí sám Michelangelo, hodil po soše dlátem.

Další zajímavostí kostela jsou fresky na levé straně Baziliky zobrazující kostry a další výjevy, které normálně v kostelech nenajdete.

Nalevo od hlavního vchodu najdeme fresku z 15. století, která představuje procesí, a měla sloužit k odvrácení morové epidemie.

Piazza di San Pietro Vicoli 4, Roma

Bazilika sv. Petra v okovech se nachází na

Veřejná doprava:

  • Metro trasa B: zastávka Colosseo nebo Cavour
  • Autobusy: linky 75, 84