Autobusy v Římě

Autobusy v Římě

Autobusová síť v Římě má více než 200 linek a pokrývá všechny městské i příměstské oblasti. Autobusem se v Římě dostanete v podstatě kamkoliv, ale musíte počítat s tím, že autobusy nejezdí podle jízdních řádů a ve špičce bývají přeplněné.

Autobusy jezdí každý den od 5:30 do 24:00 na frekventovaných linkách v intervalech pod 10 minut a na méně frekventovaných linkách v intervalech nad 10 minut.

Všechny autobusové linky jsou označeny čísly, odpovídající barvou a logem, kterým je označena autobusová zastávka. Obvykle je zastávka označena písmenem U (urbana) uvnitř modrého čtverce, ale můžete se setkat i s jiným značením.

Značení autobusových linek
Logo Typ linky Popis
Linea Urbana - Řím Linea Urbana Standardní městské a příměstské linky (Linea Urbana) jsou značeny písmenem U v modrém poli. Autobusy jsou oranžové a nejezdí podle jízdních řádů.
Linea Espressa - Řím Linea Espressa Linee Espressa („Expresní linky“) jsou označeny písmenem X v zeleném poli a  umožňují spojení se vzdálenějšími částmi města. Autobusy jsou zelené a zastavují jen na několika zastávkách.
Linea Esatta - Řím Linea Esatta Linee Esatta („Přesné linky“) jsou pouze městské a jsou označeny písmenem E ve vínovém poli. Jezdí na kratší vzdálenosti v přesně stanový čas (podle jízdního řádu), ale oproti standardním linkám je jich velmi málo.
Linea Urbana - Řím Linea Elettriche Linea Elettriche jsou linky s malými elektrickými autobusy, které se dostanou i do úzkých uliček města.
Linea Notturna - Řím Linee Notturne Linee Notturne (noční linky) jsou označeny malou sovou nebo písmenem N (notturno) a jezdí na nich autobusy od půlnoci do 5:30 podle stanového jízdního řádu.

Noční autobusy

V Římě je v provozu celkem 27 nočních linek (jsou značeny čísly 1 – 27), na kterých jezdí autobusy od 24:00 do 5:30. Hlavními stanicemi pro noční linky jsou zastávka Termini (Piazza dei Cinquecento) a Piazza Venezia, odkud autobusy jezdí každých 15 – 30 minut všemi směry.

Nejužitečnější noční linky z hlavních stanic:

  • N7 – noční linka umožňuje rychlé spojení mezi Piazale Clodio a nádražím Termini (některé zastávky: Piazza Cavour, Piazza Venezia, Via Nazionale)
  • N2 – náhradní za linku metra B
  • N1 – náhradní za linku metra A
  • N10 – Piramide (P.le Ostiense) – Ponte Vittorio Emanuele II – Piazza Risorgimento – Viale Belle Arti – Piazza Ungheria – V.le Regina Margherita – Piazza Porta Maggiore – Piazza Porta San Giovanni – Piazza Colosseo – Piramide.
  • N3– náhradní za linku regionální železnice Rome – Ostia Lido

Mapa nočních linek: www.atac.roma.it/files/doc.asp?r=358 (Linee notturne)