Bezbarierová doprava v Římě

Bezbarierová doprava

Řím neustále pracuje na odstraňování překážek v dopravě, aby umožnil návštěvníkům se zdravotním postižením bezproblémovou dopravu po celém městě.

Bezbariérové autobusy v Římě

Asi 74 % autobusů dopravní společnosti ATAC v Římě je plně dostupné pro pasažéry s pohybovým postižením a jsou vybaveny nájezdovou rampou a dostatkem prostoru uvnitř.

Bezbariérové autobusové linky v Římě: H, 81, 85, 90, 170, 490, 44, 46, 60, 224, 360, 80, 80B, 590, 87, 660, 671, 664, 558 , 650.

Bezbariérové metro v Římě

Ani metro v Římě není pro návštěvníky se zdravotním postižením nepřístupné. Všechny vlaky linky metra A, B i B1 jsou bezbariérové a jsou vybaveny pro přepravu pasažérů, kteří jsou na invalidním vozíku i pro cestování lidí se zrakovým postižením (mají akustický signál a bezpečné otvírání a zavírání dveří)

Celkem 12 stanic na linky metra A a 21 stanic linky B a B1 jsou přístupné vozíčkářům a mají k dispozici výtah. Všechny tlačítka výtahů jsou označena Braillovým písmem.

Stanice metra jsou dále pro zrakově postižené vybaveny hmatovými mapami nebo kódem na nástupišti v případě nebezpečí.

Stanice metra linky B a B1 jsou hlasovým upozorněním na příjezd vlaku a oznámením místa jeho určení.

Seznam stanic metra vybavených pro cestující se zdravotním postižením:

x znamená, že je k dispozici* již brzy bude stanice zcela vybavena pro zdravotně postižené** bez hmatových map, ale se žlutým pruhem na nástupišti

*** výtah v rekonstrukci

Stalnice linky metra A Výtah Hmatové mapy Stanice linky metra B Výtah Hmatové mapy
Battistini   x Rebibbia x x
Cornelia x x Ponte Mammolo x x
Baldo degli Ubaldi x x S.M. del Soccorso x x
Valle Aurelia x x Pietralata x x
Cipro – Musei Vaticani x x Monti Tiburtini x x
Ottaviano-S. Pietro **     Quintiliani x x
Lepanto **     Tiburtina x x
Flaminio**     Bologna x x
Spagna**     Sant’Agnese/Annibaliano x x
Barberini**     Libia x x
Repubblica**     Conca d’Oro x x
Termini*     Policlinico x x
Vittorio Emanuele**     Castro Pretorio x x
Manzoni**** x x Termini*** x
S. Giovanni**     Cavour Pojízdná schodišťová plošina x
Re di Roma x x Colosseo Pojízdná schodišťová plošina x
Ponte Lungo x x Circo Massimo Pojízdná schodišťová plošina x
Furio Camillo x x Piramide x x
Colli Albani**     Garbatella x x
Arco di travertino**     Basilica S. Paolo x x
Porta Furba – Quadraro**     Marconi x x
Numidio Quadrato**     Eur Magliana x x
Lucio Sestio**     Eur Palasport x x
Giulio Agricola**     Eur Fermi x x
Subaugusta x x Laurentina x x
Cinecittà x x
Anagnina**    

Bezbariérové vlaky městských linek

I vlaky městských železničních linek jsou vybaveny pro cestující se zdravotním postižením.

Stanice a vlaky na lince ROMA – LIDO jsou vybaveny pro cestující se zrakovým i pohybovým postižením.

Stanice na lince ROMA – VITERBO (kromě zastávek Prima Porta a Flaminio – bezbariérový přístup bude brzy dokončen) jsou vybaveny výtahy pro vozíčkáře i hmatovými mapy pro zrakové postižené.

Seznam vlakových nádraží vybavených pro cestující se zdravotním postižením:

Roma-Lido** Výtah Hmatové mapy Roma-Viterbo (urbana)** Výtah Hmatové mapy
* některé stanice linek ROMA – GIARDINETTI a ROMA – VITERBO nejsou zcela vybaveny pro cestující se zdravotním postižením**některé hmatové mapy nejsou úplné*** zaručení přítomnost pomocných pracovníků
Porta San paolo x vstup x Flaminio    
Basilica San paolo x x Euclide   x
Magliana x x S.M. del Soccorso x x
Tor di Valle Acqua Cetosa x x
Vitinia x x Campi Sportivi   x
Casal Bernocchi – Centro Giano x x Monte Antenne   x
Acilia x x Tor di Quinto   x
Ostia Antica x x Due Ponti    
Lido Nord x x Grottarossa*** x
x
Lido Centro x x Saxa Rubra*** x
x
Stella Polare x x Centro Rai   x
Castel Fusano x x Labaro   x
Cristoforo Colombo x x La Celsa*** x
x
Prima Porta    
La Giustiniana*** x
x
Montebello*** x
x