Jízdenky na veřejnou dopravu v Římě

BIRG

Na veřejnou dopravu v Římě můžete zakoupit několik typů jízdenek, které se liší dobou platnosti. Díky integrovanému dopravnímu systému můžete tyto jízdenky využívat ve všech dopravních prostředcích (v autobusech, metru, tramvajích, trolejbusech, příměstských autobusech i v regionálních a městských vlacích) dopravních společností, které jsou zapojeny v tarifním systému Metrebus.

Do tarifního systému Metrebus jsou zapojeny tyto dopravní společnosti:

 • A.T.A.C. (autobusy, tramvaje, trolejbusy, metro, vlaky)
 • CO.TRA.L. (autobusy)
 • Trenitalia (regionální vlaky)

V tarifním systému Metrebus je důležité rozlišovat dvě hlavní skupiny jízdenek: Metrebus Rome, který zahrnuje pouze oblast Říma (zóna A), a Metrebus Lazio, který umožňuje cestovat po celém regionu Lazio (zóny A – F).

Jízdenky na veřejnou dopravu v Římě (Metrebus Rome)

Integrovaný tarifní systém Metrebus Rome zahrnuje čtyři typy jízdenek s různou časovou platností, které můžete využít pouze na území Říma a příměstských částech (zóna A).

Jízdenky tarifního systému Metrebus Rome jsou platné v těchto dopravních prostředcích:

 • ATAC autobusy, tramvaje a trolejbusy
 • ATAC metro linky A a B
 • autobusy Cotral (městské linky)
 • ATAC regionální železnice: Roma-Lido, Roma-Viterbo, Roma-Giardinetti
 • regionální vlaky Trenitalia (městské linky, pouze 2. třída)
 • autobusové linky 520 a 720, které spojují Řím a letiště Ciampino

Jízdenky tarifního systému Metrebus Rome nejsou platné u těchto dopravních spojeních:

 • autobusy Cotral linka Tiburtina/Termini – letiště Fiumicino
 • vlaky Trenitalia „No stop“ linka Termini – letiště Fiumicino

JÍZDENKY METREBUS ROME NEJSOU PLATNÉ NA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH ATAC (ANI JINÉ SPOLEČNOSTI) Z A NA LETIŠTĚ FIUMICINO!!!

Integrovaná jízdenka BIT  (Biglietto Integrato a Tempo)

Integrovaná jízdenka B.I.T. ŘímCena: 1,50 €

Platnost: 100 minut

Jízdenka BIT zahrnuje všechny výše uvedené dopravní prostředky hromadné dopravy města Říma, platí 100 minut od označení.  Pro autobusy a tramvaje je jízdenka přestupní (můžete přestupovat na jiné autobusy a tramvaje) a po označení máte tedy 100 minut „k dosažení cíle cesty“.  Jízdenku si označíte pouze jednou, a to při zahájení jízdy. V dalších dopravních prostředcích ji označovat již nemusíte. V metru je jízdenka BIT nepřestupní, pokud vyjdete ven a budete se chtít vrátit zpět přes turniket do metra. Pokud jen v metru přestupujete z linky na linku bez projití turniketů (např. stanice Termini mezi linkami A a B) je přestup možný. Jízdenku si musíte označit při vstupu do metra a poté i při výstupu z metra. Pokud však pojedete část úseku metrem a poté budete pod dobu platnosti jízdenky pokračovat v jízdě autobusem či tramvají, je jízdenka přestupní a můžete pokračovat v cestě na stejnou jízdenku (v autobuse a tramvaji ji už označovat nemusíte). To platí i naopak.

Jízdenka 10-BIT

Jízdenka 10-BITCena: 15 €

Platnost: 10 x 100 minut

Jízdenka 10-BIT má stejné podmínky jako výše uvedená integrovaná jízdenka BIT jen s tím rozdílem, jak už název napovídá, máte nabito 10 jízdenek BIT. Každá platí 100 minut od prvního označení a další aktivujete po vypršení 100 minut opětovným označením.

Jízdenka ROMA 24H

Jízdenka 24HCena: 7 €

Platnost: 24 hodin

Jízdenka ROMA 24H zahrnuje všechny výše uvedené dopravní prostředky hromadné dopravy města Říma a je platná od prvního označení po dobu 24 hodin pro neomezený počet jízd na území města Říma (zóna A). Jízdenku si stačí označit při zahájení cesty (v metru jízdenku musíte projet v automatu u turniketu u vchodu i východu) a pak už ji označovat nemusíte, důležité je mít ji stále u sebe a vyplnit na zadní straně své jméno!

Jízdenka ROMA 48H

Jízdenka ROMA 48HCena: 12,50 €

Platnost: 48 hodin

Jízdenka ROMA 48H zahrnuje všechny výše uvedené dopravní prostředky hromadné dopravy města Říma a je platná od prvního označení po dobu 48 hodin pro neomezený počet jízd na území města Říma (zóna A). Jízdenku si stačí označit při zahájení cesty (v metru jízdenku musíte projet v automatu u turniketu u vchodu i východu) a pak už ji označovat nemusíte, důležité je mít ji stále u sebe a vyplnit na zadní straně své jméno!

Jízdenka ROMA 72H

Jízdenka Roma 72HCena: 18 €

Platnost: 72 hodin

Jízdenka ROMA 72H zahrnuje všechny výše uvedené dopravní prostředky hromadné dopravy města Říma a je platná od prvního označení po dobu 72 hodin pro neomezený počet jízd na území města Říma (zóna A). Jízdenku si stačí označit při zahájení cesty (v metru jízdenku musíte projet v automatu u turniketu u vchodu i východu) a pak už ji označovat nemusíte, důležité je mít ji stále u sebe a vyplnit na zadní straně své jméno!

Integrovaná jízdenka CIS (Carta Integrata Settimanale)

Integrovaná jízdenka C.I.S. ŘímCena: 24 €

Platnost: 7 dní

Jízdenka CIS zahrnuje všechny výše uvedené dopravní prostředky hromadné dopravy města Říma a je platná od označení  do půlnoci sedmého dne pro neomezený počet jízd. Jízdenku si stačí označit při zahájení cesty (v metru jízdenku musíte projet v automatu u turniketu u vchodu i východu) a pak už ji označovat nemusíte, důležité je mít ji stále u sebe a vyplnit na zadní straně své jméno!

Jízdenky na veřejnou dopravu v regionu Lazio (Metrebus Lazio)

Integrovaný tarifní systém Metrebus Lazio zahrnuje tři typy jízdenek a umožňuje cestovat po celém regionu Lazio. Region Lazio je rozdělen do sedmi zón, které jsou označeny šesti písmenky – A (Řím), B, C, D, E a F. Zóna A (území Říma) se počítá za 2 zóny. Pokud tedy budete např. cestovat ze zóny A do zóny B, budete potřebovat jízdenku na 3 zóny.

Tyto jízdenky využijete při výletech mimo území Říma (např. městečka Tivoli a Cerveteri, která se nachází v zóně B) nebo pokud jste ubytovaní mimo Řím a za římskými památkami dojíždíte.

Pokud znáte název města, do kterého se chcete podívat (nebo tam máte ubytování), a nevíte, do které zóny patří, odpověď najdete na stránkách www.atac.roma.it:

 1. klikněte na odkaz Guida all’acquisto (atac.roma.it)
 2. klikněte Metrebus Lazio
 3. pod textem Trova la tua zona (Per visualizzare le zone del Sistema Metrebus Lazio:) zadejte do políčka název města a ihned se Vám zobrazí, ve které zóně se město nacházíZóny v Římě

Jízdenky tarifního systému Metrebus Lazio jsou platné v těchto dopravních prostředcích:

 1. v Římě (zóna A):
 • ATAC autobusy, tramvaje a trolejbusy
 • ATAC metro linky A a B
 • autobusy Cotral (městské linky)
 • ATAC regionální železnice: Roma-Lido, Roma-Viterbo, Roma-Giardinetti
 • regionální vlaky Trenitalia (městské linky, pouze 2. třída)
 1. mimo území Říma (ostatní zóny):
 • autobusy Cotral (příměstské linky)
 • regionální železnice (příměstské linky)

Jízdenky tarifního systému Metrebus Lazio nejsou platné u těchto dopravních spojeních:

 • autobusy Cotral linka Tiburtina/Termini – letiště Fiumicino
 • vlaky Trenitalia „No stop“ linka Termini – letiště Fiumicino
 • BIRG a BTR nejsou platné pro spojení Trenitalia z a na letiště Fiumicino v regionu Lazio
 • všechna speciální připojení

JÍZDENKY METREBUS LAZIO NEJSOU PLATNÉ NA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH ATAC (ANI JINÉ SPOLEČNOSTI) Z A NA LETIŠTĚ FIUMICINO!!!

Integrovaná jízdenky BIRG (Biglietto Integrato Regionale Giornaliero)

Integrovaná jízdenka BIRG ŘímCena: od 3,30 €

Platnost: 1 den (24 hodin)

Jízdenka BIRG zahrnuje všechny výše uvedené dopravní prostředky hromadné dopravy v regionu Lazio a je platná od označení do půlnoci téhož dne pro neomezený počet jízd pro zóny regionu Lazio, které jsou uvedeny na jízdence. Jízdenku si stačí označit při zahájení cesty (v metru jízdenku musíte projet v automatu u turniketu u vchodu i východu) a pak už ji označovat nemusíte, důležité je mít ji stále u sebe a vyplnit své jméno a datum narození!

Jízdenka BIRG

Počet zón

Cena

1 zóna

3,30 €

2 zóny

6,00 €

3 zóny

8,00 €

4 zóny

9,30 €

5 zón

12,00 €

6 zón

14,00 €

7 zón

14,00 €

Integrovaná jízdenky BTR (Biglietto Turistico Regionale)

Integrovaná jízdenka BTR ŘímCena: od 8,90 €

Platnost: 3 dny (72 hodin)

Jízdenka BTR zahrnuje všechny výše uvedené dopravní prostředky hromadné dopravy v regionu Lazio a je platná od označení do půlnoci třetího dne pro neomezený počet jízd pro zóny regionu Lazio, které jsou uvedeny na jízdence. Jízdenku si stačí označit při zahájení cesty (v metru jízdenku musíte projet v automatu u turniketu u vchodu i východu) a pak už ji označovat nemusíte, důležité je mít ji stále u sebe a vyplnit své jméno a datum narození!

Jízdenka BTR

Počet zón

Cena

1 zóna

8,90 €

2 zóny

16,50 €

3 zóny

22,00 €

4 zóny

26,10 €

5 zón

33,70 €

6 zón

39,20 €

7 zón

39,20 €

Integrovaná jízdenky CIRS (Carta Integrata Regionale Settimanale)

Integrovaná jízdenka CIRS ŘímCena: od 13,50 €

Platnost: 7 dní

Jízdenka CIRS zahrnuje všechny výše uvedené dopravní prostředky hromadné dopravy v regionu Lazio a je platná od označení do půlnoci sedmého dne pro neomezený počet jízd pro zóny regionu Lazio, které jsou uvedeny na jízdence. Jízdenku si stačí označit při zahájení cesty (v metru jízdenku musíte projet v automatu u turniketu u vchodu i východu) a pak už ji označovat nemusíte, důležité je mít ji stále u sebe a vyplnit své jméno a datum narození!

Jízdenka CIRS

Počet zón

Cena

1 zóna

13,50 €

2 zóny

24,00 €

3 zóny

34,50 €

4 zóny

42,00 €

5 zón

52,50 €

6 zón

61,50 €

7 zón

61,50 €

Kde koupit jízdenky na veřejnou dopravu v Římě

Jízdenky na veřejnou dopravu tarifního systému Metrebus můžete zakoupit na pokladnách ATAC (Biglietterie ATAC)i u autorizovaných prodejců jízdenek ATAC (např. trafiky).

Pokladny ATAC

Pokladny ATAC jsou umístěny podél linek metra A a B a ve stanicích železničních linek. Kromě prodeje jízdenek na veřejnou dopravu poskytují i informace pro zákazníky a další služby.

Otevírací doba: pondělí až sobota: od 7:00 do 20:00; neděle a svátky: od 8:00 do 20:00

Další služby: prodej turistické karty Roma Pass, k dispozici jsou také mapy veřejné dopravy

Jak platit: hotově nebo kartou

Automaty na jízdenky

Dále je možné zakoupit jízdenky v automatech, které jsou umístěny v zastávkách metra a na strategických místech ve městě. Automaty na jízdenky se nachází také ve stanicích vlakové linky ROMA-VITERBO. Ve stanicích Viterbo, Sant’Oreste, Rignano Flaminio, Morlupo a Riano si můžete také koupit jízdenky na vlak Trenitalia. 

Ve stanicích metra jsou vedle klasických prodejních automatů nainstalovány i nejnovější prodejní automaty na jízdenky:

 • FULL Service, které umožňují platbu kreditní/debetní kartou a hotovostí; 
 • LIGHT Service, který umožňuje platbu pouze kreditní/debetní kartou.

V automatech můžete zakoupit jízdenky BIT, ROMA 24/48/78 a CIS. Je možné platit mincemi, bankovkami i platebními kartami.

Jak správně označit jízdenku na veřejnou dopravu v Římě

Jízdenku musíte označit vždy při vstupu nebo před vstupem do dopravního prostředku, zde je návod:

 • Jízdenka na autobusy, tramvaje, trolejbusy

Při jízdě autobusem, tramvají nebo trolejbusem označíte jízdenku při vstupu do dopravního prostředku ve automatu, který se nachází v blízkosti dveří v přední i zadní části.

 • Jízdenka na metro

Před vstupem na nástupiště metra musíte projít turniketem, kde si vstupenku označíte v automatu.

 • Jízdenka na vlak

Jízdenku na vlak si musíte označit ještě před nástupem do vlaku. Automaty pro označení jízdenky najdete na nástupišti. Jízdenky během cesty pravidelně kontroluje průvodčí a za neoznačené jízdenky dává vysoké pokuty.

Tap&Go (“pípní a jeď”)

Tap&GoNakupujte přímo bezkontaktní kartou (kreditní, debetní nebo předplacenou kartou) nebo digitalizovanou kartou na zařízeních s podporou NFC (smartphony, chytré hodinky a nositelná elektronika):

 • na všech povrchových linkách ATAC – včetně autobusů Roma Tpl, které jsou vybaveny bezkontaktními validátory (označeny jsou symbolem);
 • ve všech stanicích metra na linkách A, B/B1, C a na železničních linkách ROMA-LIDO, ROMA-VITERBO, TERMINI-CENTOCELLE a ve všech vozech linky TERMINI-CENTOCELLE. Bezkontaktní turnikety poznáte podle symboluwifi .

Platí pro všechny bezkontaktní platební karty Mastercard – Visa – American Express; bezkontaktní debetní karty: Mastercard – Maestro – Vpay a bezkontaktní předplacené karty Mastercard – Visa.

Jak Tap&Go funguje

Pro aktivaci služby Tap & Go stačí umístit bezkontaktní platební kartu nebo platební zařízení do blízkosti čtečky. V autobusech, tramvajích a trolejbusech čekáte na zelené světlo na obrazovce, ve stanicích metra čekáte na zelené světlo a následné odemknutí turniketu. Pokud čtečka detekuje více než jednu platební kartu nebo bezkontaktní zařízení, ověření se nezdaří, obrazovka se rozsvítí zeleně a turniket metra se neotevře. Abyste se vyhnuli těmto nepříjemnostem, umístěte do blízkosti čtečky pouze jedno zařízení nebo kartu, kterou chcete použít (platební karty vyjměte z peněženky).

Abyste se vyhnuli případné pokutě, nezapomeňte si “pípnout” při každé změně dopravního prostředku. “Pípnutí” při změně dopravních prostředků (autobus-metro/železnice, metro/železnice-autobus a autobus-autobus), která jsou provedena během platnosti jízdenky, jsou považovány za jedno pípnutí a nebudou účtovány žádné další poplatky. 

Na trase linky metra B1 se nachází také výstupní turnikety, kde si budete muset taky “pípnout”. Při tomto “pípnutí” se nebude nic účtovat.

Důležité: nemůžete použít stejnou platební kartu k tomu, aby s vámi mohli cestovat jiní lidé. Tap & Go je individuální služba pouze pro jednu osobu.

V případě kontroly pracovníky ATAC stačí předložit kartu nebo zařízení používané při validaci. Neplatí to však v autobusech Cotral a ve vlaku na lince ROMA-LIDO, to si budete muset stáhnout aplikaci Atac Tap & Go (funguje pouze na zařízeních Android s technologií NFC) a ukázat ji revizorovi při kontrole. 

Jak je to s cenou jízdenky u Tap&Go

Cena jízdenky se vypočítává automaticky podle cest uskutečněných během dne tak, aby bylo vždy použito nejvýhodnější jízdné. Například jedním “pípnutím” na turniket vám bude účtováno 1,50 €, což odpovídá lístku BIT. Po čtvrté jízdě metrem během 24 hodin systém automaticky aktivuje městskou denní jízdenku ve výši 7 EUR. To vše bez dodatečných nákladů a 24hodinová platnost jízdenky se počítá od okamžiku prvního “pípnutí”.

Nezapomeňte však na to, že všechna “pípnutí” musí být provedena stejným zařízením. Pokud tedy k prvnímu “pípnutí” použijete bezkontaktní platební kartu, musíte používat stále tuto platební kartu, není možné střídat např. smartphone s platební kartou, i když vlastně používáte k platbě stejnou platební kartu. 

Bližší informace naleznete na webových stránkách ATAC:  www.atac.roma.it

Poznámka: Děti do 10 let v doprovodu dospělé osoby cestují na území města Říma zdarma (Metrebus Roma); od 10 let platí jízdné v plné výši!!!

Aktualizováno 1.4.2023.