Jízdenky na veřejnou dopravu v Římě

BIRG

Na veřejnou dopravu v Římě můžete zakoupit několik typů jízdenek, které se liší dobou platnosti. Díky integrovanému dopravnímu systému můžete tyto jízdenky využívat ve všech dopravních prostředcích (v autobusech, metru, tramvajích, trolejbusech, příměstských autobusech i v regionálních a městských vlacích) dopravních společností, které jsou zapojeny v tarifním systému Metrebus.

Do tarifního systému Metrebus jsou zapojeny tyto dopravní společnosti:

 • A.T.A.C. (autobusy, tramvaje, trolejbusy, metro, vlaky)
 • CO.TRA.L. (autobusy)
 • Trenitalia (regionální vlaky)

V tarifním systému Metrebus je důležité rozlišovat dvě hlavní skupiny jízdenek: Metrebus Rome, který zahrnuje pouze oblast Říma (zóna A), a Metrebus Lazio, který umožňuje cestovat po celém regionu Lazio (zóny A – F).

Jízdenky na veřejnou dopravu v Římě (Metrebus Rome)

Integrovaný tarifní systém Metrebus Rome zahrnuje čtyři typy jízdenek s různou časovou platností, které můžete využít pouze na území Říma a příměstských částech (zóna A).

Jízdenky tarifního systému Metrebus Rome jsou platné v těchto dopravních prostředcích:

 • ATAC autobusy, tramvaje a trolejbusy
 • ATAC metro linky A a B
 • autobusy Cotral (městské linky)
 • ATAC regionální železnice: Roma-Lido, Roma-Viterbo, Roma-Giardinetti
 • regionální vlaky Trenitalia (městské linky, pouze 2. třída)

Jízdenky tarifního systému Metrebus Rome nejsou platné u těchto dopravních spojeních:

 • autobusy Cotral linka Tiburtina/Termini – letiště Fiumicino
 • vlaky Trenitalia „No stop“ linka Termini – letiště Fiumicino

JÍZDENKY METREBUS ROME NEJSOU PLATNÉ NA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH ATAC (ANI JINÉ SPOLEČNOSTI) Z A NA LETIŠTĚ FIUMICINO!!!

Integrovaná jízdenka BIT  (Biglietto Integrato a Tempo)

Integrovaná jízdenka B.I.T. ŘímCena: 1,50 €

Platnost: 100 minut

Jízdenka BIT zahrnuje všechny výše uvedené dopravní prostředky hromadné dopravy města Říma, platí 100 minut od označení.  Pro autobusy a tramvaje je jízdenka přestupní (můžete přestupovat na jiné autobusy a tramvaje) a po označení máte tedy 100 minut „k dosažení cíle cesty“.  Jízdenku si označíte pouze jednou, a to při zahájení jízdy. V dalších dopravních prostředcích ji označovat již nemusíte. V metru je jízdenka BIT nepřestupní, pokud vyjdete ven a budete se chtít vrátit zpět přes turniket do metra. Pokud jen v metru přestupujete z linky na linku bez projití turniketů (např. stanice Termini mezi linkami A a B) je přestup možný. Jízdenku si musíte označit při vstupu do metra a poté i při výstupu z metra. Pokud však pojedete část úseku metrem a poté budete pod dobu platnosti jízdenky pokračovat v jízdě autobusem či tramvají, je jízdenka přestupní a můžete pokračovat v cestě na stejnou jízdenku (v autobuse a tramvaji ji už označovat nemusíte). To platí i naopak.

Jízdenka ROMA 24H

Jízdenka Roma 24H Cena: 7 €

Platnost: 24 hodin

Jízdenka ROMA 24H zahrnuje všechny výše uvedené dopravní prostředky hromadné dopravy města Říma a je platná od prvního označení po dobu 24 hodin pro neomezený počet jízd na území města Říma (zóna A). Jízdenku si stačí označit při zahájení cesty (v metru jízdenku musíte projet v automatu u turniketu u vchodu i východu) a pak už ji označovat nemusíte, důležité je mít ji stále u sebe a vyplnit na zadní straně své jméno!

Jízdenka ROMA 48H

Jízdenka RomaCena: 12,50 €

Platnost: 48 hodin

Jízdenka ROMA 48H zahrnuje všechny výše uvedené dopravní prostředky hromadné dopravy města Říma a je platná od prvního označení po dobu 48 hodin pro neomezený počet jízd na území města Říma (zóna A). Jízdenku si stačí označit při zahájení cesty (v metru jízdenku musíte projet v automatu u turniketu u vchodu i východu) a pak už ji označovat nemusíte, důležité je mít ji stále u sebe a vyplnit na zadní straně své jméno!

Jízdenka ROMA 72H

Jízdenka Roma 72HCena: 18 €

Platnost: 72 hodin

Jízdenka ROMA 72H zahrnuje všechny výše uvedené dopravní prostředky hromadné dopravy města Říma a je platná od prvního označení po dobu 72 hodin pro neomezený počet jízd na území města Říma (zóna A). Jízdenku si stačí označit při zahájení cesty (v metru jízdenku musíte projet v automatu u turniketu u vchodu i východu) a pak už ji označovat nemusíte, důležité je mít ji stále u sebe a vyplnit na zadní straně své jméno!

Integrovaná jízdenka CIS (Carta Integrata Settimanale)

Integrovaná jízdenka C.I.S. ŘímCena: 24 €

Platnost: 7 dní

Jízdenka CIS zahrnuje všechny výše uvedené dopravní prostředky hromadné dopravy města Říma a je platná od označení  do půlnoci sedmého dne pro neomezený počet jízd. Jízdenku si stačí označit při zahájení cesty (v metru jízdenku musíte projet v automatu u turniketu u vchodu i východu) a pak už ji označovat nemusíte, důležité je mít ji stále u sebe a vyplnit na zadní straně své jméno!

Jízdenky na veřejnou dopravu v regionu Lazio (Metrebus Lazio)

Integrovaný tarifní systém Metrebus Lazio zahrnuje tři typy jízdenek a umožňuje cestovat po celém regionu Lazio. Region Lazio je rozdělen do sedmi zón, které jsou označeny šesti písmenky – A (Řím), B, C, D, E a F. Zóna A (území Říma) se počítá za 2 zóny. Pokud tedy budete např. cestovat ze zóny A do zóny B, budete potřebovat jízdenku na 3 zóny.

Tyto jízdenky využijete při výletech mimo území Říma (např. městečka Tivoli a Cerveteri, která se nachází v zóně B) nebo pokud jste ubytovaní mimo Řím a za římskými památkami dojíždíte.

Pokud znáte název města, do kterého se chcete podívat (nebo tam máte ubytování), a nevíte, do které zóny patří, odpověď najdete na stránkách www.atac.roma.it:

 1. klikněte na odkaz www.atac.roma.it
 2. klikněte nahoře na záložku Azienda
 3. poté klikněte vlevo na Biglietti e Abbonamenti
 4. asi uprostřed stránky se nachází seznam jízdenek tarifního systému Metrebus, klikněte např. na BIRG
 5. zadejte do políčka vedle nápisu Trova la Zona název města a stiskněte tlačítko trova

Vyhledávání zón Řím

Jízdenky tarifního systému Metrebus Lazio jsou platné v těchto dopravních prostředcích:

 1. v Římě (zóna A):
 • ATAC autobusy, tramvaje a trolejbusy
 • ATAC metro linky A a B
 • autobusy Cotral (městské linky)
 • ATAC regionální železnice: Roma-Lido, Roma-Viterbo, Roma-Giardinetti
 • regionální vlaky Trenitalia (městské linky, pouze 2. třída)
 1. mimo území Říma (ostatní zóny):
 • autobusy Cotral (příměstské linky)
 • regionální železnice (příměstské linky)

Jízdenky tarifního systému Metrebus Lazio nejsou platné u těchto dopravních spojeních:

 • autobusy Cotral linka Tiburtina/Termini – letiště Fiumicino
 • vlaky Trenitalia „No stop“ linka Termini – letiště Fiumicino
 • BIRG a BTR nejsou platné pro spojení z a na letiště Fiumicino

JÍZDENKY METREBUS LAZIO BIRG A BTR NEJSOU PLATNÉ NA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH ATAC (ANI JINÉ SPOLEČNOSTI) Z A NA LETIŠTĚ FIUMICINO!!!

Integrovaná jízdenky BIRG (Biglietto Integrato Regionale Giornaliero)

Integrovaná jízdenka BIRG ŘímCena: od 3,30 €

Platnost: 1 den (24 hodin)

Jízdenka BIRG zahrnuje všechny výše uvedené dopravní prostředky hromadné dopravy v regionu Lazio a je platná od označení do půlnoci téhož dne pro neomezený počet jízd pro zóny regionu Lazio, které jsou uvedeny na jízdence. Jízdenku si stačí označit při zahájení cesty (v metru jízdenku musíte projet v automatu u turniketu u vchodu i východu) a pak už ji označovat nemusíte, důležité je mít ji stále u sebe a vyplnit své jméno a datum narození!

Jízdenka BIRG
Počet zón Cena
1 zóna 3,30 €
2 zóny 6,00 €
3 zóny 8,00 €
4 zóny 9,30 €
5 zón 12,00 €
6 zón 14,00 €
7 zón 14,00 €

Integrovaná jízdenky BTR (Biglietto Turistico Regionale)

Integrovaná jízdenka BTR ŘímCena: od 8,90 €

Platnost: 3 dny (72 hodin)

Jízdenka BTR zahrnuje všechny výše uvedené dopravní prostředky hromadné dopravy v regionu Lazio a je platná od označení do půlnoci třetího dne pro neomezený počet jízd pro zóny regionu Lazio, které jsou uvedeny na jízdence. Jízdenku si stačí označit při zahájení cesty (v metru jízdenku musíte projet v automatu u turniketu u vchodu i východu) a pak už ji označovat nemusíte, důležité je mít ji stále u sebe a vyplnit své jméno a datum narození!

Jízdenka BTR
Počet zón Cena
1 zóna 8,90 €
2 zóny 16,50 €
3 zóny 22,00 €
4 zóny 26,10 €
5 zón 33,70 €
6 zón 39,20 €
7 zón 39,20 €

Integrovaná jízdenky CIRS (Carta Integrata Regionale Settimanale)

Integrovaná jízdenka CIRS ŘímCena: od 13,50 €

Platnost: 7 dní

Jízdenka CIRS zahrnuje všechny výše uvedené dopravní prostředky hromadné dopravy v regionu Lazio a je platná od označení do půlnoci sedmého dne pro neomezený počet jízd pro zóny regionu Lazio, které jsou uvedeny na jízdence. Jízdenku si stačí označit při zahájení cesty (v metru jízdenku musíte projet v automatu u turniketu u vchodu i východu) a pak už ji označovat nemusíte, důležité je mít ji stále u sebe a vyplnit své jméno a datum narození!

Jízdenka CIRS
Počet zón Cena
1 zóna 13,50 €
2 zóny 24,00 €
3 zóny 34,50 €
4 zóny 42,00 €
5 zón 52,50 €
6 zón 61,50 €
7 zón 61,50 €

Kde koupit jízdenky na veřejnou dopravu v Římě

Jízdenky na veřejnou dopravu tarifního systému Metrebus můžete zakoupit na pokladnách ATAC (Biglietterie ATAC), u autorizovaných prodejců jízdenek ATAC nebo online (pouze ROMA 24H, ROMA 48H, ROMA 72H a CIS.

Dále je možné zakoupit jízdenky v automatech (Meb), které jsou umístěny v zastávkách metra a na strategických místech ve městě. V automatech můžete zakoupit jízdenky BIT, BIG, BTI a CIS. Je možné platit mincemi i bankovkami.

Pokladny ATAC

Pokladny ATAC jsou umístěny podél linek metra A a B a kromě prodeje jízdenek na veřejnou dopravu poskytují i informace pro zákazníky a další služby.

Otvírací doba: pondělí – sobota: od 7:00 do 20:00; neděle a svátky: od 8:00 do 20:00

Další služby: prodej turistické karty Roma Pass, k dispozici jsou také mapy veřejné dopravy

Jak platit: hotově nebo kartou (Visa, Maestro, Mastercard, Mastercard-Eurocard, Carta Sì)

Seznam zastávek metra, kde můžete koupit jízdenky ATAC: ANAGNINA, BATTISTINI, CORNELIA, LEPANTO, OTTAVIANO S.PIETRO, SPAGNA, LAURENTINA, EUR FERMI, PONTE MAMMOLO, TERMINI

Dále můžete jízdenky zakoupit na zastávkách regionálních vlaků:

 • Linka ROMA-LIDO:

Porta San Paolo, Vitinia, Casal Bernocchi, Acilia, Ostia Antica, Lido Nord, Lido Centro, Stella Polare, Castel Fusano, Colombo

 • Linka ROMA-VITERBO:

Flaminio, Euclide, Saxa Rubra, Prima Porta, Giustiniana, Montebello, Sacrofano

Jak správně označit jízdenku na veřejnou dopravu v Římě

Jízdenku musíte označit vždy při vstupu nebo před vstupem do dopravního prostředku, zde je návod:

 • Jízdenka na autobusy, tramvaje, trolejbusy

Při jízdě autobusem, tramvají nebo trolejbusem označíte jízdenku při vstupu do dopravního prostředku ve žlutém automatu, který se nachází v blízkosti dveří v přední i zadní části.

 • Jízdenka na metro

Před vstupem na nástupiště metra musíte projít turniketem, kde si vstupenku označíte v automatu.

 • Jízdenka na vlak

Jízdenku na vlak si musíte označit ještě před nástupem do vlaku. Automaty pro označení jízdenky jsou žluté a najdete je na nástupišti. Jízdenky během cesty pravidelně kontroluje průvodčí a za neoznačené jízdenky dává vysoké pokuty.

Bližší informace naleznete na webových stránkách ATAC:  www.atac.roma.it

Poznámka: Děti do 10 let v doprovodu dospělé osoby cestují na území města Říma zdarma (Metrebus Roma); od 10 let platí jízdné v plné výši!!!