Římské národní muzeum: Palazzo Altemps

Palazzo Altemps

Palazzo Altemps dostal svůj název podle kardinála Marco Sittico Altemps, který jej zakoupil v roce 1568 jako svou rezidenci. Palác byl postaven v roce 1477 stavitelem Girolamo Riario. Shromažďovat umělecká díla začal kardinál Marco Sittico Altemps a poté pokračoval jeho synovec Giovanni Angelo. Celou sbírku tvořily významné sochy, bohatá sbírka obrazů a několik textů a knih, které ukrývá knihovna Altempsiana.

Původní sbírku však dnes v muzeu neuvidíte. Od roku 1621 byla sbírka postupně rozebrána a dnes je součástí soukromých sbírek, vatikánských a velkých světových muzeí (Britské muzeum, Louvre, Puškinovo muzeum). Z původního jádra sbírky zůstalo několik jedinců, včetně 4 velkých soch, které se nacházejí na nádvoří (mladý Herkules, atlet, Demeter a Bacchante) a některé sochy na velkém schodišti.

Stěžejními sbírkami Palazzo Altemps jsou Ludovisi, Mattei, Del Drago a Egyptská sbírka.

Sbírka Ludovisi

Sbírka Ludovisi pochází z vily na Quirinal Ludovisi, odkud bylo v roce 1901 (z cílem zachování jádra původní sbírky) zakoupeno 104 soch. Tyto sochy byly umístěny do Kartouzského kláštera (Národní římské muzeum Diokleciánovy lázně) a v roce 1997 přemístěny do Palazzo Altemps. K nejdůležitějším exponátům této sbírky patří Trůn Ludovisi – mramorová vrchní část oltáře, která pochází z 5. stol. př.n.l. a je zdobena vyřezávanými reliéfy Afrodity a dívky hrající na flétnu.

Palazzo Altemps
Trůn Ludovisi

Sbírka Mattei

Základem sbírky Mattei jsou sochy, které zdobily palácové zahrady ve Villa Mattei (známé také jako Villa Celimontana), kam byly umístěny v 2. polovině 16. století italským šlechticem Ciriaco Mattei. Po 1. světové válce stát vyvlastnil celý dům i s nábytkem a uměleckými díly a všechny sochy a ostatní cenná umělecká díla byla převezena do Národního římského muzea v Diokleciánových lázní. Zde byly vystaveny v zahradách až do roku 1996, kdy byly přemístěny do Palazzo Altemps.

Egyptská sbírka

Egyptská sbírka se skládá převážně z artefaktů, které byly nalezeny na území Říma a byly přivezeny z Egypta. Celá sbírka mapuje šíření egyptských kultů v Římě, proto jsou zde vystavena např. soška Isis nebo socha faraóna z helénistického období. Nejnovějším přírůstkem je hlava Artemis Efeské, která byla objevena při rekonstrukci tramvajové sítě podél Via Marmorata.

Muzeum Palazzo Altemps je otevřeno od úterý do neděle: od 9:00 do 19:45. V pondělí (mimo Velikonočního pondělí a během týdne kultury), 1. ledna a 25. prosince je zavřeno. 24. prosince a 31. prosince je otevřeno pouze do 17:00. Pokladna zavírá o hodinu dříve.

plné vstupné 7 €, snížené vstupné 2 € pro občany EU ve věku 18 – 25 let, zdarma pro občany EU do 18 let, občany EU se zdravotním postižením s doprovodem a první neděli v měsíci. Vstupenka je platná 3 dny a zahrnuje všechny 4 části Římského národního muzea (Diokleciánovy lázně, Palazzo Altemps, Palazzo Massimo alle Terme a krypta Balbi). Cena může být vyšší v případě, že v objektu probíhá výstava.

Římské národní muzeum Palazzo Altemps je součástí turistických karet ROMA PASS.

Piazza di Sant'Apollinare 46, Roma

Palazzo Altemps se nachází asi 400m od náměstí Piazza della Rotunda. Poblíž Palazzo Altemps se nacházejí autobusové zastávky.

Veřejná doprava

  • Autobusy: linky 30, 70, 81, 87, 87D, 116, 186, 204, 294, 628