Kapitolská muzea

Kapitolská muzea

Kapitolská muzea (Musei Capitolini) je skupina uměleckých a archeologických muzeí, které se nachází na náměstí Piazza del Capidoglio v horní části vrcholku Kapitol.

Kapitolská muzea se nachází celkem ve čtyřech budovách – Palazzo dei Conservatori, Palazzo Nuovo, Palazzo Senatorio a Palazzo Caffarelli-Clementino.

Historie Kapitolských muzeí sahá až do roku 1471, kdy papež Sixtus IV. daroval Římu sbírku bronzových soch, které najdete na nádvoří Palazzo Conservatori. Tato sbírka se v průběhu staletí rozšířila o římské sochy a artefakty, sbírku středověkého a renesančního umění, sbírku šperků a mincí a mnoho dalších exponátů. Pro veřejnost byla muzea otevřena až v roce 1734 za papeže Klementa XII.

Ke Kapitolským muzeím patří pobočka – Muzeum Centrale Montemartini, které je umístěno v bývalé tepelné elektrárně a bylo slavnostně otevřeno v roce 1997.

Kapitolská vlčice
Kapitolská vlčice

Kapitolská muzea: Palazzo dei Conservatori

Palazzo dei Conservatori (Palác konzervátorů) byl postaven ve 14. století jako sídlo soudců a později přestavěn Michalangelem a Giacomem della Porta. V muzeu se nachází sbírky římského, řeckého, etruského umění.

V přízemí se nachází pokladna, knihovna a nádvoří. Na nádvoří paláce se nachází monumentální architektonické prvky a fragmenty starých soch. K těm nejzajímavějším exponátům na nádvoří patří: fragmenty (hlava, ruka a noha) kolosu sochy císaře Konstantina II., které byly nalezeny v roce 1486 v bazilice císaře Maxentia (Forum Romanum) a zbytky výzdoby chrámu zbudovaného císařem Hadriánem.

V prvním patře se nachází byt konzervativců (Appartamento dei Conservatori), který má devět bohatě zdobených pokojů a patří k nejstarším částem paláce. V jedno z těchto pokojů naleznete bronzovou sochu vlčice – Kapitolská vlčice, která je dílem Etrusků, pochází z 5. stol. př.n.l. a je považována za symbol Říma.

Kopie jezdecké sochy Marca Aurelia na náměstíDále zde naleznete několik sálů, ve kterých jsou umístěny sbírky etruského, římského i řeckého umění, jedná se např. o keramiku, sochy, architektonické prvky, malby, císařské portréty nebo busty. V Palazzo dei Conservatori je umístěn i originál jezdecké sochy Marca Aurelia, která byla umístěna ve středu náměstí Piazza del Campidoglio a dnes se zde nachází její kopie. Socha pochází pravděpodobně z roku 176 n.l. nebo 18 0n.l.

Jezdecká socha Marca Aurelia
Kopie jezdecké sochy Marca Aurelia na náměstí

V druhém patře Palazzo dei Conservatori (Pinacoteca Capitolina) je vystavena největší sbírka obrazů, kterou doplňují sbírky dekorativního a užitého umění. Pinacoteca Capitolina je nejstarší veřejná sbírka obrazů, která vznikla v letech 1748 – 1750, kdy byly zakoupeny obrazy 16. a 17. století (např. mistrovská díla Tiziana, Caravaggia a Rubense). Kromě těchto výnzamných obrazů můžete obdivovat kolekci šperků, sbírku tašek nebo porcelánu.

Marforio
Marforio

Kapitolská muzea: Palazzo Nuovo

Palazzo Nuovo (Nový palác) byl postaven v 17. století architektem Girolamo Rainaldi. Exteriéry budovy kopírují budovu Palazzo dei Conservatori. V muzeu naleznete sochy, sarkofágy, busty, mozaiky a jiné římské artefakty.

V přízemí paláce se nachází nádvoří, kde můžete obdivovat kašnu se slavnou sochou Marforia z 2. století n. l. a dále několik žulových sloupů s reliéfními výjevy nejvyšších kněží Egypta. V přízemí jsou umístěny i egyptské sbírky, které ukrývají artefakty nalezené v římské oblasti Martovo pole; ve třech malých místnostech („Malé místnosti pozemské“) jsou uchovány významné epigrafické doklady, portréty a sarkofágy.

V prvním patře naleznete římské kopie řeckých soch, sarkofágy, mozaiky, nápisy, busty a nejrůznější artefakty. Jedním z nejslavnějších děl, které naleznete v prvním patře Palazzo Nuovo, je Galata Morente (Umírající Gal), kopie původní bronzové sochy darované chrámu Athény Attalem I. po jeho vítězství nad Galy. Za povšimnutí stojí i Venuše Kapitolská, římská kopie řeckého originálu z 4. století př. n. l.; Faun, socha z rudého mramoru, která pochází Hadriánova sídla a sbírka byst římských panovníků.

Palazzo Senatorio

Kapitolská muzea: Palazzo Senatorio

Palazzo Senatorio (Palác senátu) byl postaven ve 12. století na ruinách starověkého Tabularia (sídlo úředníků ve starověkém Římě). Od roku 1144 zde sídlil úřad města Říma a jeho nevyšší zástupce senátor, dnes je sídlem magistrátu města Říma. Dnešní podoba paláce je výsledkem rekonstrukcí Michalangela, Giacoma della Porty a Longiho staršího, který je autorem zvonice ze 16. století.

V podzemí Palazzo Senatorio se nachází Galerie Lapidárium (Galleria Lapidaria) a Tabularium. Galerie Lapidárium je dlouhá chodba, která propojuje Palazzo dei Conservatori a Palazzo Nuovo,  byla postavena ve 30. letech 20. století a od roku 2005 se zde nachází muzeum s epigrafickými sbírkami (staré nápisy). Tabularium jsou pozůstatky původní starověké stavby a několika dalších staveb. K vidění jsou fragmenty chrámů, mozaikové podlahy nebo sochy.

Kapitolská muzea: Palazzo Caffarelli-Clementino

Palazzo Cafferelli Clementino byl ke Kapitolským muzeím připojen v roce 2000. Budova byla postavena v druhé polovině 16. století a v průběhu staletí prošla několika rekonstrukcemi, které změnily její vzhled. Původní části fresek jsou uchovány v muzeu. Od začátku 19. století až do konce 1. světové války byl paláce sídlem Velvyslanectví Pruska. V roce 1918 byl palác částečně zbourán a opraven, část horního patra byla přeměněna na terasu (terasa Caffarelli) a v přízemí vzniklo muzeum (Mussoliniho muzeum a poté nové muzeum).

V jednom ze sálů se nachází sbírka mincí, medailí a šperků, která byla založena v roce 1872 a pro veřejnost otevřena v roce 2003. V dalších sálech jsou k vidění fresky, obrazy, busty, sochy a výzdoba římského chrámu.

Kapitolská muzea jsou otevřena od úterý do neděle: od 9:00 do 20:00, 24. a 31. prosince otevřeno od 9:00 do 14:00. Zavřeno každé pondělí (kromě Velikonočního pondělí), 25. prosince, 1. ledna a 1. května. Pokladna zavírá o hodinu dříve.

Vstupenka do Kapitolských muzeí: plné vstupné 11,50 €, snížené vstupné 9,50 € (pro občany EU ve věku 6 až 25 let a nad 65), zdarma pro děti do 6 let.

Kombinovaná vstupenka (Kapitolská muzea + Centrale Montemartini) – platná 7 dní: plné vstupné 12,5 €, snížené vstupné 10,50 € (pro občany EU ve věku 6 až 25 let a nad 65 let), zdarma pro děti do 6 let.

Pokladna se nachází na náměstí Piazza del Campidoglio, v přízemí Palazzo dei Conservatori.

Uvedené ceny platí, pokud v muzeích neprobíhá žádná výstava. V případě probíhající výstavy je nutné výši ceny vstupenky ověřit přímo na oficiální stránkách muzea!!!

Kapitolská muzea jsou součástí turistických karet ROMA PASS.

Piazza del Campidoglio 1, Roma

Poblíž náměstí Piazza Campidoglio se nachází tři autobusové zastávky několika linek městské dopravy. Nejbližší zastávka metra je Colosseo (linka B), odkud se ke Kapitolským muzeím dostanete autobusem.

Veřejná doprava:

  • Autobusy: linky 44, 63, 81, 95, 160, 170, 175, 204, 628, 715, 716, 780, 781 (zastávka Via del Teatro di Marcello – asi 200m);  linky 84, 85, 87, 175, 186, 810, 850 (zastávka Via dei Fori Imperiali – asi 550m); 40, 60, 780, 960 (zastávka Piazza Venezia – asi 300)