Římské národní muzeum: Krypta Balbi

Muezum Krypta Balbi

Muzeum krypta Balbi (Museo della Crypta Balbi) je rozděleno na dvě části – „Archeologie a historie městské krajiny“ a „Řím od starověku až do středověku“.

První část muzea znázorňuje historii komplexu a přilehlých domů a kostelů od antiky až po 20. století, zejména stavby Conservatorio di Santa Caterina della Rosa, která od první poloviny 15. století do 17. století zabírala větší část území.

Druhá část („Řím od starověku až do středověku“) ilustruje proměny města od pozdní Antiky do raného středověku (5. – 9. století). K vidění jsou zde tisíce předmětů z vykopávek: keramika, mince, předměty z kovu, kostí a slonoviny a různé řemeslné nástroje.

Muzeum krypta Balbi je otevřeno od úterý do neděle: od 9:00 do 19:45. V pondělí (mimo Velikonočního pondělí a během týdne kultury), 1. ledna a 25. prosince je zavřeno. 24. prosince a 31. prosince je otevřeno pouze do 17:00. Pokladna zavírá o hodinu dříve.

plné vstupné 7 €, snížené vstupné 2 € pro občany EU ve věku 18 – 25 let, zdarma pro občany EU do 18 let, občany EU se zdravotním postižením s doprovodem a první neděli v měsíci. Vstupenka je platná 3 dny a zahrnuje všechny 4 části Římského národního muzea (Diokleciánovy lázně, Palazzo Altemps, Palazzo Massimo alle Terme a krypta Balbi). Cena může být vyšší v případě, že v objektu probíhá výstava.

Římské národní muzeum Krypta Balbi je součástí turistických karet ROMA PASS.

Via delle Botteghe Oscure 31, Roma

Veřejná doprava:

  • Tramvaj č. 8: zastávka Venezia
  • Autobusy: linky H, 30, 40, 46, 62, 63, 64, 70, 87, 119, 130, 186, 190, 271, 492, 571, 630, 780, 810, 916