Bazilika Santa Maria del Popolo

Santa Maria del Popolo

Na severní straně náměstí Piazza del Popolo stojí bazilika Santa Maria del Popolo (Basilica di Santa Maria del Popolo). Tuto baziliku byste rozhodně neměli vynechat, interiéry totiž ukrývají skutečné poklady.

Na místě dnešní baziliky, která pochází z 15 – 17. století, původně stávala kaple zasvěcená Panně Marii, kterou zde nechal v roce 1099 postavit papež Paschal II. Pro stavbu kaple na tomto místě se rozhodl papež Paschal II. proto, že nacházel hrob císaře Nera a jeho duch (vtělený do havranů) zde údajně strašil. Papež nechal celý pozemek rozkopat, všechny nalezené lidské pozůstatky naházet do Tibery a nakonec zde postavil kapli.

Kaple byla rozšířena v roce 1227 papežem Řehořem IX. a zcela přestavěna v letech 1472 – 1477 pod patronátem papeže Sixta IV. Velkolepá výzdoba interiéru baziliky byla zahájena v roce 1513 Rafaelem Santi.

K dalším úpravám baziliky došlo v 16. a 17. století, podíleli se na nich architekti Bramante a Bernini (proto bazilika nese stopy renesance a baroka).

Interiéry Baziliky Santa Maria del Popolo

Výzdoba interiéru baziliky je dílem mnoha významných umělců jako je Rafael Santi, Bramante, Bernini, Caravagiio a dalších.

Bazilika je rozdělena na tři lodě, které jsou odděleny sloupy a v každé postranní lodi se nachází čtyři kaple významných rodin

Pravá ulička

První napravo (směrem od vchodu) se nachází Kaple della Rovere (Cappella della Rovere), která je vyzdobena freskami od Pinturicchia z let 1485 – 1489 a najdete v ní hroby synovců papeže Sixta IV. – Domenica a Cristoforo della Rovere.

Druhá zprava je kaple Kaple Cybo (Capella Cybo), která byla postavena v letech 1682 – 1687 stavitelem Carlo Fontana. V kapli se nachází hroby kardinála Alderanda Cybo a Lorenza Cybo.

Třetí v pořadí je Kaple Basso della Rovere (Capella Basso della Rovere), kterou nechal kolem roku 1484 postavit kardinál Girolamo Basso della Rovere.

Poslední kaple napravo se nachází Kaple Costa (Capella Costa) původně patřila rodině della Rovere. V roce 1488 ji zakoupil portugalský kardinál Giorgio Costa, který je zde také pohřben. Kaple je zdobena freskami od Pinturicchia z roku 1489. Hrob kardinála je z roku 1508 a dílem Bregnose.

Presbytář a apsida

Apsidu navrhl Bramante pro papeže Julia II. asi v roce 1502. Klenba je zdobena freskami z let 1508 – 1509 od Pinturicciho, které zobrazují korunovaci Panny Marie, čtyři sibyly, čtyři evangelisty a čtyři otce církve. Barevné vitráže v apsidě jsou jedny z nejstarších v Římě, zobrazují epizody ze života Panny Marie a Ježíše a jejich autorem je G. Marcillat.

Obraz Modonny del Popolo nad hlavním oltáře pochází ze 13. století, dlouho se však věřilo ho namaloval sv. Lukáš. Hlavní oltář pochází z roku 1627. Původně se zde nacházel mramorový oltář od Bregna z roku 1473, ten je však umístěn v zákristii. Za hlavním oltářem se nacházejí hrobky kardinála A. Sforzy a kardinála Girolama Bassa della Rovere, které jsou dílem sochaře Andrea Sansovino.

Z každé strany presbytáře se nacházejí dvě kaple. Hlavními kaplemi jsou Kaple Cerasi a Kaple Theodoli – obě nalevo od oltáře.

Santa Maria Popolo - Obrácení sv. Pavla (Caravaggio)
Santa Maria Popolo – Obrácení sv. Pavla (Caravaggio)

První zleva se nachází jedna z nejkrásnějších kaplí baziliky – Kaple Cerasi (Capella Cerasi), ve které jsou k vidění Caravaggiovy obrazy „Obrácení sv. Pavla“ a „Ukřižování sv. Petra“ z let 1601 – 1602.

V Kapli Theodoli (Capella Theodoli) – druhá zleva najdete obraz, na kterém je zobrazena sv. Kateřina Alexandrijská. Autorem obrazu a štuku na klenbách je Giulio Mazzoni.

Levá ulička

První kaple, od příčné lodi směrem ke vchodu, je Kaple Cybo-Soderini (Cappella Cybo-Soderini), ve které je umístěn dřevěný kříž z 15. století. Malby na zdi zobrazují příběhy kříže, andělů a proroků od Pietra van Linta.

Druhá nalevo se nachází Kaple Mellini (Cappela Mellini), ve které jsou hroby kardinálů Savio Pierre-Etienne Monnot Mellini a Alessandro Garcia Mellini Algardi.

Santa Maria Popolo - kupole Kaple Chigi
Santa Maria Popolo – kupole Kaple Chigi

Třetí kaple – Kaple Chigi je tou nejcennější kaplí v bazilice. Kaple byla vystavěna v letech 1507 – 1515 pro bankéře Agostina Chigi podle návrhu Rafaela Santiho a později zrekonstruována Berninim pro kardinála Fabio Chigi. V této kapli najdete oltářní obraz „Narození Panny Marie“ od Sebastiana del Plombo a sochy od Berniniho a Lorenzetta. V kapli jsou pohřbeni členi rodiny Chigi.

Náměstí Piazza del Popolo se nachází mezi Via del Corso a Piazzale Flaminio, poblíž parku Villa Borghese. Bazilika Santa Maria del Popolo se nachází na severní straně náměstí.

Veřejná doprava:

  • Metro linka A: zastávka Flaminio (asi 550m)
  • Tramvaj. č.2: zastávka Flaminio (asi 400m)
  • Autobusy: linky 88, 95, 117, 119, 490, 495, 628, 926, 204