Kostel Santa Maria dei Miracoli

Santa Maria dei Miracoli

Kostel Santa Maria dei Miracoli (Chiesa di Santa Maria dei Miracoli) na náměstí Piazza del Popolo a je známý jako dvojče kostela Santa Maria dei Montesanto. Stavba kostela byla financována kardinálem Gerolamem Gastaldim, zahájena v roce 1675 a stavbou byl pověřen Carlo Rainaldi.

Název kostela je odvozen od zázraku, který se zde stal v roce 1325. Dítě spadlo do řeky Tiber a matka se usilovně modlila k obrazu Panny Marie na zdi podél řeky, aby ji dítě zachránila. Dítě se nakonec podařilo zachránit, byla zde vystavěna kaple zasvěcená Panně Marii, kam byl obraz přenesen. Neustále záplavy však kapli značně poškodily, a proto se rozhodlo o výstavbě kostela Santa Maria dei Miracoli

Kostel byl dokončen v roce 1679 (poté proběhly ještě nějaké úpravy a 1681 byl kostel vysvěcen a otevřen veřejnosti) staviteli Berninim a Fontanou.

Exteriéry kostela zdobí 10 soch světců z let 1676 – 1677, na kterých se podílelo několik sochařů (např. Philip Carcani nebo Ercole Ferrata). Osmiboká kopule je dílem Fontany.

Interiéry a výzdoba kostela Santa Maria dei Miracoli

Kostel má kruhový půdorys a nachází se zde 4 postranní kaple. Ve středu kostela je umístěna kruhová deska s erbem kardinála Jerome Gastaldi.

První zleva od vchodu je kaple sv. Antonína (Cappella di Sant’Antonio), kde naleznete obraz Panny Marie s Ježíškem, sv. Antonína a sv. Antonína z Padovy od malíře Henri Gascarda. Druhá zleva je kaple Růžence (La Cappella del Rosario). První zprava od vchodu je kaple Nanebevzetí Panny Marie (La Cappella dell’Assunta) a druhá zprava je kaple sv. Josefa (La Cappella di San Giuseppe).

Nad hlavním oltářem, který navrhl Carlo Fontana, se nachází kopie obrazu Madonna dei Miracoli ze 16.století. Po stranách presbytáře se nacházejí hroby: vlevo je hrob kardinála Girolama Gastaldi, vpravo je hrob sira Benedikta Gastaldi. Výzdoba zákristie pochází ze 17. století.

Náměstí Piazza del Popolo se nachází mezi Via del Corso a Piazzale Flaminio, poblíž parku Villa Borghese. Kostel Santa Maria dei Miracoli je napravo při pohledu směrem na Via Corso.

Veřejná doprava:

  • Metro linka A: zastávka Flaminio (asi 650m)
  • Tramvaj č.2: zastávka Flaminio (asi 450m)
  • Autobusy: linky 88, 95, 117, 119, 490, 495, 628, 926, 204