Pantheon

Pantheon

Na náměstí Piazza della Rotonda se nachází nejlépe zachovalá památka antického Říma – Pantheon nebo-li „chrám všech bohů“. Původní Pantheon nechal v roce 27 př. n. l. Marcus Agrippa. Jeho zásluhu na stavbě připomíná nápis nad průčelím

M.AGRIPPA.L.F.COS.TERTIVM.FECIT

– což znamená „Marcus Agrippa, syn Luciův. Tato stavba byla však zničena ohněm a znovu ji nechal v roce 125 n. l. vystavět císař Hadrián.

Za doby vlády papeže Bonifáce IV. se stal Pantheon křesťanským chrámem, což jej zachránilo před vypálením a zničením, tak jako mnohé pohanské stavby v Římě. Během renesance se stal Pantheon i hrobkou, jsou zde pohřbeny vyznané osobnosti – např. Rafael nebo italští králové Vittorio Emanuele II. a Umberto I.

Pantheon - Oculus
Pantheon – Oculus

Kruhová budova Pantheonu s typickým římským portikem je zakryta mohutnou kopulí o průměru 43,22 m, kterou zpevňuje okrouhlý otvor (Oculus neboli oko) o průměru 9 m, jímž do vnitřku budovy proniká jediné světlo. Celý hlavní dóm je vystavěn z římského betonu bez výztuží, jehož výrobní postup není nikomu znám a dodnes nad touto stavbou kroutí mnoho inženýrů nevěřícně hlavou.

Pantheon je otevřen od pondělí do soboty: od 8:30 do 19:30, v neděli od 9:00 do 18:00. 1. ledna, 1. května a 25. prosince je zavřeno.

zdarma

Piazza della Rotunda 70, Roma

Poblíž Piazza della Rotunda se nachází několik autobusových zastávek (např. autobusy z nádraží Termini nebo ze zastávky metra Ottaviano) a jedna tramvajová zastávka.

Veřejná doprava:

  • Tramvaj č. 8: zastávka Argentina (asi 500m severovýchodně směr Via di Torre Argentina)
  • Autobus: 46, 62, 63, 64, 70, 80, 81, 87, 116, 492, 628, 810