Budova Svatých schodů

Budova Svatých schodů

Na první pohled celkem nevýrazná budova na náměstí Piazza di San Giovanni Laterano v sobě skrývá soukromou kapli papežů a Svaté schody. Budova byla postavena v roce 1589 podle návrhu D. Fontany.

Papežská kaple – kaple Svatých schodů (Santa Sanctorum)

Kaple Svatých schodů je soukromou kaplí papežů, ve které se ukrývá mnoho vzácných relikvií z bývalého paláce Patriarcha, který nechal postavit císař Konstantin pro kněží (dnes na jeho místě stojí Lateránský palác). Kaple papežů a Svaté schody jsou jediná dochovaná část středověkého paláce Patriarcha.

Svaté schody (Scala Santa)

Svaté schody pocházejí ze schodiště v hradu Antonina v Jeruzalémě. Po těchto schodech stoupal zbičovaný a trním korunovaný Ježíš Kristus k Soudnímu stolci Piláta Pontského. 28 mramorových schodů, obložených dřevem nechala do Říma přivézt ve 4.století matka císaře Konstantina, císařovna Helena. Otvory ve schodech, orámované bronzem, označují stopy Kristovy krve, které zde zanechaly jeho nohy, když po těchto schodech stoupal. Zbožní lidé po těchto schodech stoupají v modlitbách a jen po kolenou. Nevěřící a méně fyzicky zdatní mohou jít do kaple po bočním schodišti.

Z vnější strany budovy je výklenek zdobený mozaikami (pozůstatek paláce Patriarcha) – jídelna papeže Lva III. (Triclinium Leonianum). Zde uspořádal papež hostinu pro Karla Velikého po jeho korunovaci v roce 800.

Kapli Sancta Sanctorum můžete navštívit každý den (kromě středy a neděle dopoledne), doporučuje se rezervace: duben – září od 10:00 do 11:30 – od 15:30 do 16:30; říjen – březen: od 15:00 do 16:00 – od 15:30 do 17:00. Svaté schody jsou otevřeny: duben – září od 6:00 do 12:00 – od 15:30 do 18:00; říjen – březen: od 6:00 do 12:00 – od 15:30 do 17:00.

Na schody je vstup zdarma. Vstup do kaple je zpoplatněn3,50 €, 5 € do kaple sv. Silvestra.

Piazza di San Giovanni in Laterano 14, Roma

Veřejná doprava:

  • Metro linka A: zastávka San Giovanni (asi 450m)
  • Tramvaj č.3: zastávka Porta S. Giovanni/Carlo Felice (asi 350m)
  • Autobusy: linky 16, 81, 85, 87, 186, 218, 650, 850