Lateránské baptisterium

Lateránské baptisterium

Lateránské baptisterium (Battistero Lateranense, známé i jako San Giovanni in Fonte) na náměstí Piazza di San Giovanni in Laterano je nejstarší křestní kaplí v Itálii a jediná zachovalá část baziliky ze 4. století vystavěná císařem Konstantinem. Baptisterium bylo několikrát přestavěno a renovováno. V 5. století kapli nechal přestavět Sixtu III., poté v 8. století Hadrián III. a nakonec ji radikálně změnil Urban VIII v roce 1637.

Původní stavba Lateránského baptisteria měla kruhový tvar, který byl později změněn na osmiboký.

Interiéry Lateránského baptisteria

Interiéry Baptisteria pochází převážně ze 17. století. Fresky, které zachycují Konstantinův život jsou dílem barokního umělce A. Sacchiho. Obvod tamburu je zdoben malbami života Jana Křtitele a ve středu se nachází bílá holubice se slunečními paprsky, která je symbolem Ducha svatého.

Lateránské baptisterium
Křtitelnice

Ve středu Baptisteria se nachází antická křtitelnice ze zeleného čediče, která byla v letech 1677 – 1678 doplněna o bronzový podstavec.

Kolem křtitelnice je osm sloupů s korintskými hlavicemi a nad nimi osm menších mramorových sloupů, které podpírají celou stavbu.

V Baptisteriu se nachází i kaple. Na severovýchodní straně křtitelnice je to kaple sv. Jana Evangelisty z 5. století zdobená původními překrásnými mozaikami. Ve středu mozaiky je beránek (Kristus), kterého obklopuje věnec rozdělený do čtyř částí, které symbolizují roční období. Bronzové dveře kaple pocházejí ze středověku a původně byly umístěny nad Svatými schody, kterými se vcházelo do papežského paláce.

Z 5. století pochází i kaple sv. Jana Křtitele na jihozápadní straně křtitelnice. Do kaple vedou dveře, údajně vyrobené ze zlata, stříbra a bronzu, které při otvírání vydávají melodický tón.

Kaple sv. Venancia ze 7.století se nachází v severovýchodním rohu (mezi kaplí sv. Jana Evangelisty a předsíní – nartex). Na této kapli je pozoruhodná její výzdoba. Apsida je zdobena mozaikami: modlící se Panna Marie; po její pravici sv. Pavel, sv. Jan Evangelista, sv. Venantius a papež Jan IV; po její levici sv. Petr, sv. Jan Křtitel, neidentifikovaný mučedník a papež Theodor.V horní části apsidy je vyobrazen žehnající Kristus, kterého obklopují andělé. Zeď kolem apsidy je také zdobena překrásnými mozaikami.

Baptisterium je otevřeno od pondělí do čtvrtka: od 7:30 do 12:30 a od 16:00 do 19:30. Mše probíhají ve všední dny v 8:00 a v 18:00 a o svátcích v 11:00 a v 18:00.

zdarma

Piazza di San Giovanni in Laterano 4, Roma

Veřejná doprava:

  • Metro linka A: zastávka S. Giovanni (asi 450m)
  • Tramvaj č.3: zastávka Porta S. Giovanni/Carlo Felice (asi 350m)
  • Autobusy: linky 16, 81, 85, 87, 186, 218, 650, 850