Lateránský klášter

Lateránský klášter

Lateránský klášter na náměstí Pizza di San Giovanni Laterano byl vystavěn na místě bývalého Benediktinského kláštera ve 13. století. Malebný dvůr kláštera a křížová chodba kláštera je mistrovským dílem rodiny Vassallettů. Chodba je zvenku zdobena mozaikami s arabsko-byzantskými vzory. Arkády chodeb podpírají střídavě točené a rovné sloupy zdobené mozaikovými vzory. Horní galerie Lateránského kláštera byla vystavěna později.

Uvnitř kláštera se nachází mnoho významných uměleckých děl, která se dochovaly z původní baziliky ze 4. století: starožitné desky, sochy i zbytky oltáře.

Klášter je otevřen každý den: duben – říjen od 9:00 do 18:00; březen – listopad od 9:00 do 17:00.

Křížová chodba, ve které je umístěno muzeum, je zpoplatněna – 2 €.

Klášter je součástí turistické karty OMNIA Vatican & Rome Card.

Piazza di San Giovanni in Laterano 4, Roma

Veřejná doprava:

  • Metro linka A: zastávka S. Giovanni (asi 450m)
  • Tramvaj č.3: zastávka Porta S. Giovanni/Carlo Felice (asi 350m)
  • Autobusy: linky 16, 81, 85, 87, 186, 218, 650, 850