Fontána della Barcaccia

Fontána della Barcaccia

Uprostřed náměstí Pizza di Spagna, pod Španělskými schody, se nachází Fontána della Barcaccia. Stavba fontány probíhala v letech 1626 – 1629, jejím autorem je Pietro Bernini (otec slavného stavitele Gian Lorenza Berniniho) a znázorňuje potápějící se loď.

Fontána della Barcaccia byla vystavěna na popud papeže Urbana VIII., který se již v roce 1570 rozhodl ozdobit nejvýznamnější římská náměstí, pod kterými se nachází akvadukt Acqua Vergine, kašnami.

Fontána je i připomínkou povodní v roce 1598, kdy byl Řím zcela zaplaven a jediná možnost přepravy po městě bylo lodí. Pietro Bernini se při návrhu kašny inspiroval lodí, která po opadnutí vody zůstala na tomto náměstí.

Fontánu zdobí rodový erb rodu Barberini jako připomínky předků papeže Urbana VIII.

Piazza di Spagna, Roma

Poblíž náměstí Piazza di Spagna se nachází dvě zastávka metra Spagna a Berberini Fontana di Trevi.

Veřejná doprava:

  • Metro linka A: zastávka Spagna (asi 600m) nebo zastávka Barberini Fontana di Trevi (asi 600m)