Maurova fontána

Maurova fontána

Na jižním konci náměstí Piazza Navona nalezneme Maurovu fontánu (Fontana del Moro). Fontána na náměstí vznikla v roce 1575 na podnět papeže Řehoře VIII., který její stavbou pověřil italského architekta Giacoma della Portu. Fontána byla vytesána s růžového mramoru a ozdobena čtyřmi tritóny po obvodu.

V roce 1651, po dokončení Fontány čtyř řek ve středu náměstí, požádal papež Innocent X. Berniniho o rekonstrukci této fontány. Papeži se nezamlouvaly vany fontány a jejich velikost. Bernini fontánu zvětšil a nechal také zhotovit sochu ve středu fontány. Autorem muže bojujícího s delfínem je sochař Giovanni Antonio Mari. Podle této sochy, která připomíná Maura, dostala také fontána svůj název.

V roce 1874 byly všechny sochy nahrazeny kopiemi od Luigiho Amici a originály přestěhovány do Villa Borghese.

Piazza Navona, Roma

Na náměstí Piazza Navona se dostanete několika autobusy a také tramvají č. 3.

Veřejná doprava:

  • Tramvaj č. 3: zastávka Argentina (asi 600m)
  • Autobusy: linky 70, 81, 87, 116, 116T, 186, 492, 628, 204