Palazzo Braschi

Palazzo Braschi

Neoklasicitstní palác Palazzo Braschi z 18. století najdeme na jižním konci náměstí Piazza Navona.  Dnes v něm sídlí muzeum města Říma (Museo di Roma), které zobrazuje historii města od středověku po 19. století.

Historie Palazzo Braschi

Palazzo Braschi nechal postavit Luigi Braschi Onesti (synovec papeže Pia VI.) podle návrhů Cosima Morelli na místě paláce ze 15. století Francesca Orsiniho. Stavba byla zahájena v roce 1791 a pokračovala až do roku 1798, kdy byla přerušena Napoleonovou okupací města. Mezi lety 1802 – 1804 bylo dokončeno monumentální schodiště od italského architekta Giuseppe Valadiera, které patří k nejvýraznějším architektonickým prvkům paláce. Ze stejného období pravděpodobně pochází i kaple v prvním patře, za autora je považován Valadier.

Luighi Braschi Onesti se do paláce přestěhoval v roce 1809, kdy byl Řím vyhlášen císařským městem, a on byl zvolen starostou města. Po smrti L. B. Onestiho v roce 1816 byl palác stále nedokončen, ale rodina již neměla dostatek finančních prostředků na dokončení, proto se rozhodla prodat palác Italskému státu, který zde řídil sídlo Ministerstva vnitra. Během fašistického období sloužil palác jako ústředna Benita Mussoliniho a po válce zde bydleli uprchlíci, kteří značně poškodili fresky. V roce 1949 byl palác předán úřadům a po rozsáhlé obnově zde bylo v roce 1952 umístěno muzeum města Říma. Kvůli vážnému poškození budovy bylo muzeum v roce 1987 uzavřeno a začaly rozsáhlé restaurátorské práce, které byly částečně dokončeny v roce 2002 a budova mohla být otevřena návštěvníků. Kompletní rekonstrukci město dokončilo až v roce 2010.

Museo di Roma (Muzeum města Říma)

Sbírky muzea se nachází ve druhém a třetím podlaží a dokumentují život a zvyky obyvatel Říma od středověku až po dnešní dny. Najdeme zde sbírku fresek, mozaik, keramiky, oděvů, obrazů (17.; 18.; 19. a 20. století), nábytku, kočárů, knih, zrcadle, bust nebo fotografií.

Muzeum má otevřeno od úterý do neděle od 10:00 do 19:00. Ve dnech 24. a 31. prosince je otevřeno pouze do 14:00. V pondělí, 25. prosince, 1. ledna a 1. května je zavřeno. Pokladna zavírá hodinu před koncem otvírací doby.

plné 9,50 €; snížené 7,5 € pro návštěvníky od 6 do 25 let; zdarma pro děti do 6 let. V době probíhající výstavy může být cena vstupného vyšší.

Museo di Roma je součástí turistických karet Roma Pass.

Piazza Navona 2, Roma; Piazza San Pantaleo 10, Roma

K Palazzo Braschi se dostanete několika autobusy:

Veřejná doprava:

  • Autobusy: linky 46, 62, 64, 70, 81, 87, 116, 116T, 186, 492, 628, 204