Bazilika Santa Maria in Trastevere

Bazilika Santa Maria in Trastevere

Bazilika Santa Maria in Trastevere se nachází v římské čtvrti Trastevere a je považován za vůbec nejstarší kostel v Římě a první kostel, kde byla sloužena bohoslužba.

Historie Baziliky Santa Maria in Trastevere sahá až do 3. století, kdy na místě dnešní baziliky nechal postavit kostel papež Kalistus. Podle legendy na místě, kde v den, kdy se narodil Kristus vytryskl ze země proud čistého oleje, který byl Židy považován za příslib brzkého příchodu Boží milosti. Tento pramen dodnes symbolizuje sloup vedle oltáře v bazilice.

Ve 4. století nechal kostel přestavět na baziliku papež Julius I., proto je také 4. století mnohdy považováno za vznik Baziliky Santa Maria in Trastevere. V 9. století nechal papež Řehoř IV. připojit k bazilice kryptu s ostatky papežů Kalista, Kornelia a Kalepodia.

Současná podoba baziliky Santa Maria in Trastevere pochází z 12. století (podlahy a stěny pocházejí ze 4. století), kdy ji nechal přestavět papež Inocenc II.  z ruin Caracallových lázní. V následujících stoletích proběhly pouze menší opravy a malby uvnitř baziliky, ale bez vážných architektonických změn.

Exteriéry Baziliky Santa Maria in Trastevere

Mozaiky na fasádě baziliky pochází pravděpodobně z 12. století a zobrazují Pannu Marii na trůnu, která kojí Ježíše a 10 žen držící lampy. Fasáda byla rekonstruována v roce 1702 architektem C. Fontanou, který je také autorem portiku (verandy), který skrývá nápisy a ornamentální prvky přenesené ze staré baziliky a katakomb. Románská zvonice baziliky pochází z 12. století.

Interiéry Baziliky Santa Maria in Trastevere

Interiér baziliky je rozdělen do tří uliček pomocí 22 žulových sloupů s korintskými a iónskými hlavicemi, které sem byly převezeny z ruin Caracallových lázní. Sloup s nápisem FONS OLEI napravo od oltáře označuje zázračný pramen oleje.

Mezi okny, které osvětlují uličky, jsou k vidění mozaiky ze 13. století od italského malíře Pietra Cavalliniho, které zobrazují život Panny Marie. Kazetový strop pochází z roku 1617 a jeho autorem je italský malíř Domenichino, jehož dílem je i osmiboká malba Nanebevzetí Panny Marie.

Santa Maria in Trastevere
Mozaika v apsidě

Mozaiky v apsidě pochází z 12. století a vévodí zobrazení Krista korunujícího Pannu Marii, po jejich levici jsou vyobrazeni sv. Petr, sv. Kornelius, sv. Julius a sv. Kalepodius a po jejich pravici sv. Kalisto, sv. Vavřinec a papež Inocenc II., který drží model baziliky.

Dalším zajímavým místem, které stojí za obdiv je kaple Avila (pátá kaple na levé straně), která byla postavena podle návrhu Antonia Gherardi v 17. století a kaple Altemps se vzácným obrazem nad oltářem, který pochází z 6. století.

Piazza Santa Maria in Trastevere

Veřejná doprava:

  • Tramvaj č. 8: zastávka Trastevere/Mastai (asi 500 m)
  • Autobusy: H, 44, 75, 170, 181