Bazilika Svaté Cecílie v Trastevere

Bazilika Svaté Cecílie v Trastevere

Baziliku Svaté Cecílie (Basilica di Santa Cecilia in Trastevere) najdete na náměstí Piazza Santa Cecilia ve čtvrti Trastevere.

Sv. Cecílie byla umučena v roce 230 za panování císaře Alexandra Severa při pronásledování křesťanů. Na její památku nechal dům, ve kterém žila, posvětit papež Urban I. na kostel a její tělo pochovat vedle hrobů biskupů v Kallistových katakombách. Přestavět dům na kostel nechal papež Paschalis I. v 9. století a také sem nechal přenést ostatky sv. Cecílie. Při otevření rakve v roce 1595 bylo tělo nalezeno přesně tak, jak bylo kdysi pohřbeno. To dokazuje mramorová socha od Stefana Moderny, která je umístěna v bazilice.

Dnešní podoba baziliky Svaté Cecílie pochází z 18. století, kdy byla přidána fasáda, jejím autorem je Ferdinando Fuga. Další rekonstrukce proběhla v roce 1823 a v roce 1897 byly odkryty pozůstatky domu sv. Cecílie pod bazilikou. Poslední rekonstrukce se konala v roce 1990.

Interiéry Baziliky Svaté Cecílie v Trastevere

Uvnitř baziliky se nachází hlavní loď s bočními uličkami a několika bočními kaplemi. Z 9. století pochází pouze jedna kaple, ostatní byly přidány později.

Bazilika Svaté Cecílie
Socha sv. Cecilie – Stefano Moderno

K zajímavým dílům v Bazilice Svaté Cecílie patří malba Poslední soud od Pietra Cavalliniho, baldachýn nad oltářem od Arnolfa di Cambio ze 13. století a samozřejmě socha sv. Cecílie od Stefana Moderny.

Mozaika v apsidě pochází z 9. století a je na ní vyobrazeno 7 postav: vlevo papež Paschal I. se čtvercovou svatozáří a fénixem nad hlavou (symbolizuje vzkříšení), vedle sv. Pavel a sv. Agáta; ve středu je zobrazen Kristus a vpravo sv. Petr, sv. Valerián (manžel Cecílie) a sv. Cecílie. Pod postavami je vyobrazeno 12 ovcí (představují apoštoly), Beránek Boží a města Betlém a Jeruzalém na každé straně. Na vrcholu triumfálního oblouku je znak papeže Paschala I.

Vykopávky a krypta

V levé uličce poblíž vchodu se nachází sakristie, která slouží jako vchod k vykopávkám pod bazilikou. Jsou zde k vidění pozůstatky dvou starověkých římských domů, mozaikové chodníky, raně křesťanské sarkofágy a nechybí zde ani malé muzeum.

Moderní krypta byla postavena v letech 1899 – 1901 a za železnou mříží jsou pohřbeni mučedníci sv. Cecílie, sv. Valerián, Tibertius a Maximus a dva papežové – Urban I. a Lucius I. Původní krypta byla postavena v 9. století, bohužel se z ní nic nedochovalo.

Bazilika Svaté Cecílie je otevřena od 9:30 do 13:00 a od 16:00 do 18:30. V neděli a o svátcích je otevřeno od 11:30 do 12:30 a od 16:00 do 18:30. Fresky Pietra Cavalliniho můžete navštívit od 10:15 do 12:15 (v neděli od 11:30 do 12:30). Baziliku není možné navštívit během mše.

2,50 €; krypta a vykopávky: 2,50 €; fresky Pietra Cavalliniho: 2,50 €.

Piazza di Santa Cecilia 22, Roma

Veřejná doprava:

  • Tramvaj č. 8: zastávka Trastevere/Mastai
  • Autobusy: H, 44, 75, 170, 181