Sixtinská kaple

Sixtinská kaple

Sixtinská kaple (Cappella Sistina) je jedním z nejznámějších kulturních a uměleckých pokladů Vatikánu, je součástí komplexu Vatikánských muzeí a najdeme ji ve Vatikánském paláci. Po celém světě je tato kaple známá…

Vatikánská knihovna

Vatikánská apoštolská knihovna

Vatikánská apoštolská knihovna (Bibliotheca Apostolica Vaticana) se nachází ve Vatikánu (je součástí komplexu Vatikánského paláce a Vatikánských muzeí) a je jednou z nejstarších knihoven na světě a najdete v ní nejvýznamnější sbírky…

Andělský hrad

Andělský hrad nechal po vzoru etruských náhrobků postavit v letech 76 – 138 římský císař Hadrián jako své mausoleum. Dokončení stavby se však nedožil a je pochován v Pozzuoli blízko…

Náměstí svatého Petra

Náměstí svatého Petra

Náměstí svatého Petra či Svatopetrské náměstí (Piazza San Pietro), jedno z nejkrásnějších děl světové architektury, je největším dílem Berniniho. Náměstí bylo postaveno v letech 1656 – 1667 pod patronátem papeže Alexandra…

Vatikánská muzea

Vatikánská muzea

Vatikánská muzea (Musei Vaticani) se nachází na Viale Vaticano v nejmenším státě světa – ve Vatikánu a jsou jedním z největších komplexů uměleckých sbírek na světě, které v průběhu staletí nashromáždili papežové.…

Vatikánský palác

Vatikánský palác

Vatikánský palác (Palazzo Vaticano), kterému se říká také Apoštolský palác nebo Papežský palác, je oficiálním sídlem papeže. Vatikánský palác je vlastně komplex budov (přes tisíc místností), který kromě Papežských apartmánů…

Vatikánské zahrady

Vatikánské zahrady

Vatikánské zahrady (Giardini Vaticani) zabírají svou rozlohou téměř 23 ha, tedy polovinu celého území státu Vatikán. Zahrady ohraničují na severu, západě a jihu hradby a na východě Bazilika svatého Petra…