Porta San Sebastiano & Museo delle Mura

Porta San Sebastiano

Monumentální brána Porta San Sebastiano ze 3. století je největší a nejlépe dochovanou branou z aureliánských zdí. Původní název brány byl Porta Appia, protože brána byla vstupem na významnou římskou silniční tepnu Via Appia. Název Porta San Sebastiano je odvozen od křesťanského mučedníka sv. Sebastiana, který byl pochován v bazilice hned za hradbami.

Dnešní podoba Porta San Sebastiano je výsledkem několika architektonických proměn. Původně měla brána dva vchody (dva oblouky) mezi dvěma půlkruhovými věžemi a jedno patro, ve kterém se nacházela strážní místnost a zbrojnice. První přestavba brány byl provedena císařem Honoriem při rekonstrukci aureliánových zdí. Brána byla zvýšena o jedno patro, věže byly přestavěny do čtvercového půdorysu, ze dvou vchodů se stal jeden a brána byla spojen dvěma krátkými stěna do blízkosti oblouku Drusa (Arco di Druso). Díky té přestavbě vznikl z oblouku vnitřní vhod a nádvoří, které pravděpodobně sloužilo pro stráže a řízení zásob. Na zdech můžeme spatřit také zbytky mramoru, kterým byly zdi pokryty.

Na vnitřní stěně brány je vytesána postava archanděla Grabriela se středověkým nápisem, který připomíná vítěznou bitvu Římanů proti Robertu z Anjou v roce 1327.

Porta San Sebastiano
Postava archanděla Grabriela

V roce 1536 měl touto branou vstoupit triumfálně do města španělský císař Karel V., proto byly pro tuto událost dveře ozdobeny sloupy, sochami, reliéfy z mramoru a girlandami, po kterých můžete ještě dnes spatřit háčky, na kterých visely.

Interiér brány se výsledkem rekonstrukce v letech 1942 – 1943, kdy se zde pobýval Ettore Muti, tajemník fašistické strany.  Dnes v bráně San Sebastiano sídlí muzem Museo delle Mura (Muzeum zdí).

Museo delle Mura

Expozice muzea Museo delle Mura byla otevřena v roce 1990 a je zaměřena na historii městského opevnění. Zachycuje historii výstavby Aureliánských zdí a Porta San Sebastiano, techniky útoků na opevnění a mnoho dalších zajímavých informací o hradbách, které v dřívější době sloužily k ochraně města před útoky nepřátel.

Muzeum  je otevřeno od úterý do neděle od 9:00 do 14:00. V pondělí, 1. ledna, 1. května a 25. prosince je zavřeno. Pokladna zavírá o půl hodiny dříve.

zdarma

Muzeum není bezbariérové.

Via di Porta San Sebastiano 18, Roma

Přímo u Porta San Sebastiano se nachází autobusová zastávka San Sebastiano autobusu 218, který jezdí ze zastávky metra San Giovanni. Cesta autobusem ze zastávky metra trvá asi 7 minut.