Villa Ada

Villa Ada

Villa Ada je druhým největším parkem v Římě a najdete ho v severní částí Říma, těsně za Aurelianovymi zdmi u cesty Via Appia Antica.

V areálu parku najdete několik budov – např. bývalé královské sídlo rodu Savoj nebo archeologické naleziště Monte Antenne (pozůstatky starého římského města Antemnae).

Většina budov v parku Villa Ada je volně přístupná veřejnosti. Výjimku tvoří budovy v soukromém vlastnictví a sídlo Egyptské ambasády.

Villa Ada a její historie

Historie vily Ada se datuje od 17. století, kdy zde sídlila irská vysoká škola a okolní pozemky sloužily spíše k zemědělským účelům. Koncem 18. století areál zakoupila rodina Pallavicini a přeměnila na park. Z tohoto období pochází první stavby, systém ulic, jezero i zahrady.

V roce 1872 park získala královská rodina Savoy (Viktor Emanuele II.), která odkoupila i přilehlé pozemky a zvětšila tak panství. Poté, co se stal králem Uberto I. (syn Viktora Emanuela II.),  byla vila i park prodány švýcarskému hraběti Tellfner, který park pojmenoval po své manželce – Ada.

Majetkem královské dynastie Savoy se opět stala Villa Ada v roce 1904, kdy se dům zakoupil jako své sídlo král Viktor Emanuele III. Rodina jej vlastnila až do roku 1943, poté přešla Villa Ada do vlastnictví státu.

Villa Ada je ideálním místem pro jízdu na koni, můžete si zde také zapůjčit kánoe a kola. Každé léto se tu od roku 1994 koná i antirasistický festival Roma Incontra Il Mondo.

V areálu se nachází i Katakomby Priscilly (Catacomba di Priscilla).

Do parku se dostanete několika cestami: Via Salaria, Via di Ponte Salario, Via di Monte Antenna a Via Panama.

Park je otevřen od úsvitu do soumraku.

zdarma

Via Salaria, Roma

Veřejná doprava:

  • Autobusy: 82, 92 a 310 (jezdí z nádraží Termini)