Základní informace

Řím se rozkládá na ploše 1285 km2 a leží na sedmi pahorcích – Aventin, Celio, Esquilin, Kapitol, Palatin, Quirinal a Viminal. Městem protéká řeka Tiber, která ústí do Tyrhenského moře.

Měna: Euro

Úřední jazyk: italština, je zde však povolen i římský dialekt

Počasí v Římě

Řím se nachází v subtropickém pásu, průměrné teploty v letních měsících se pohybují mezi 22°C až 30°C. Léta jsou zde suchá a horká a zima mírná bez sněhu ale s četnými srážkami. Průměrné teploty v lednu se pohybují kolem 12°C.

Obyvatelé Říma

Počet obyvatel: 4 mil.

Italové jsou vstřícní a ochotní, prvního čeho si však všimnete je jejich temperamentnost a impulsivnost. Čas u Italů nehraje žádnou roli, vždy mají na všechno dost času a nikdy nechodí včas. Připravte se na to, že se může stát, že autobus přijede se zpožděním nebo taky vůbec. Italové jsou známí také tím, že velmi rádi stávkují. Italové Vám také rádi pomohou. V případě, že se ztratíte neváhejte požádat o pomoc kolemjdoucího.

Řím a náboženství

Náboženství má v Itálii hlubokou tradici a většina obyvatel je silně věřících. 98% obyvatel se hlásí k římskokatolickému náboženství. Velký vliv má zde Vatikán a osobnost papeže. V současnosti je jím Benedikt XVI.

Svátky v Itálii

Svátky hrají v Itálii velmi důležitou roli a to především v Římě, který je sídlem hlavy římskokatolické církve.

K nejvýznamnějším svátkům patří:

  • Nový rok (Capodanno) – 1. ledna
  • Tři králové (Epifania) – 6. ledna
  • Den osvobození (Anniversario della Liberazione) – 25. dubna
  • Svátek práce (Festa del lavoro) – 1. května
  • Založení Italské republiky (Festa della Repubblica) – 2. června
  • Nanebevzetí Panny Marie (Ferragosto) – 15. srpna
  • Všech svatých (Tutti i santi) – 1. listopad
  • Neposkvrněné početí Panny Marie (Immacolata Concezione) – 8. prosince
  • Vánoce (Natale) – 25. prosince
  • Svátek Sv. Štěpána (Santo Stefano)- 26. prosince

Během svátků jsou všechny obchody uzavřeny.